Bodka na záver od národného cyklokoordinátora

12365

Milí cyklisti,

máme za sebou ďalší ročník, dovolím si neskromne povedať, obľúbenej kampane Do práce na bicykli. Bol iný ako tých predošlých sedem. Nielen tým, že sme ho po zvážení viacerých pripomienok účastníkov z predošlých rokov presunuli z mája na jún, čo sa ukázalo ako dobré rozhodnutie, ale aj tým, že sme napriek tej „hnusobe“ a s ňou súvisiacim rozšírením využívania práce z domu dosiahli rekordné maximá v najazdených kilometroch či počte jázd. Nebudem sa opakovať, podrobnejšie a do detailov ich opisuje duša celého podujatia Aďka Štulajtrerová vo svojom príspevku.

Vo svetle výsledných čísel a údajov hodnotím pozitívne, že k tradičným matadorom – cyklistickým mestám Martin, Liptovský Mikuláš a Trenčín, sa pridali aj Dolný Kubín, Nové Mesto nad Váhom, alebo napríklad aj malé mesto Lipany. Neplatí teda, že na malých mestách nezáleží, naopak, vidno v nich záujem a nadšenie pre „vec cyklistickú“. Zo spoločností si stále držia skvelú pozíciu na Ministerstve vnútra, čo nás oprávňuje k nádeji, že sa onedlho spoločne priblížime na očakávanú bezpečnú vzdialenosť 1,5 metra pri obiehaní cyklistov. Lekári, vyučujúci a ďalší zamestnanci z Martina, presnejšie Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, si vďaka neúnavnej Milke Matuščinovej umiestnenie „na bedni“ nenechali ani v tomto roku ujsť. Napriek snahe dosiahla vlani víťazná Železničná spoločnosť Slovensko „iba“ štvrtú pozíciu, ale svojím činom vysadiť vo Vysokých Tatrách za každého jedného registrovaného železničiara v súťaži stromček (spolu 275) dokázala, že je ekologicky zmýšľajúcim verejným dopravcom. A víťaz v kategórii najlepšia spoločnosť, Slovenské elektrárne, sú vlastne novou energiou v našej kampani. Nielen dosiahnutými výsledkami, ale predovšetkým konkrétnymi zámermi v oblasti podpory rozvoja cyklistickej dopravy na Slovensku.

Gratulujem víťazom, ale aj všetkým účastníkom a podporovateľom kampane. Predovšetkým však lokálnym a firemným koordinátorom, bez ktorých by sa táto skvelá kampaň iba ťažko uskutočnila.

Záverom si dovolím byť trochu osobný. Ročník 2021 je ročníkom nielen rekordným, ale aj prelomovým. S radosťou v duši, nielen tej bicyklovej, oceňujem skutočnosť, že to už nie sú iba organizátori kampane, ktorí vyzývajú primátorov a starostov, aby sa do nej zapojili. Už sú to aj samotní „otcovia miest a obcí“, ktorí pozitívne vnímajú volanie svojich občanov po kvalitnejšom verejnom priestore, ktorý je určený predovšetkým chodcom, cyklistom a používateľom verejnej osobnej dopravy, a iniciatívne sa do kampane prihlasujú. Veď na základe odjazdených kilometrov registrovaných účastníkov a následne nimi získaných údajov budú môcť efektívnejšie obhájiť žiadosti o získanie finančných prostriedkov na prípravu bezpečnej cyklistickej infraštruktúry.

O to viac je preto potrebný hlas každého občana, ktorému záleží na kvalite života vo svojej obci a meste, aby na to svojho richtára včas upozornil.

Veď sa v tom predsa vezieme spolu, všakže?

Do bicyklovania priatelia a neodkladajme bicykle!

Peter Klučka
Národný cyklokoordinátor

 

Foto: webnoviny.sk

zdieľať článok