Ukážte mestu svoju cestu

12354

Kampaň Do práce na bicykli prináša zúčastneným mestám a obciam významný benefit, ktorý má ambíciu pomáhať im pri plánovaní mobility a najmä rozvoji ich cyklistickej infraštruktúry. Tzv. heatmapy pozostávajúce z tisícov jázd účastníkov kampane dokážu zobraziť ulice a úseky, ktoré sú cyklistami najviac využívané. A práve na ne môžu následne samosprávy pri plánovaní cykorozvoja zamerať svoju pozornosť.

Po pilotnom projekte, kedy sme vďaka podpore Nadácie ESET spracovali jazdy súťažiacich za rok 2019 v Bratislave a Banskej Bystrici, si heatmapy svojou aktívnou účasťou vo vlaňajšej kampani vybojovali 3 víťazné samosprávy – Liptovský Mikuláš, Trenčín a Martin. Atraktívna forma spracovania dokázala vo všetkých troch prípadoch jednoznačne špecifikovať miesta, ktoré cyklisti používajú na denné dochádzanie za prácou najčastejšie.

Analyzované dáta zároveň odkryli dôležitý fakt, ktorý sa dal síce očakávať, ale nemali sme ho doteraz podchytený reálnymi údajmi. Spočíva v tom, že intenzita využívania konkrétnych trás pri doprave obyvateľov za prácou na bicykli je najvyššia v mestách a ich bezprostrednej blízkosti, a klesá so zväčšujúcou sa vzdialenosťou. Prečo je táto na prvý pohľad logická vec dôležitá? Pretože množstvo v posledných rokoch vybudovaných cyklotrás malo na zlepšovanie mobility za prácou takmer bezvýznamný vplyv. Cesty medzi obcami, cyklotrasy krížom cez polia, popri vodných tokoch a desiatky kilometrov vzdialené od dôležitých cieľov dochádzky sú síce atraktívne pre rekreačných cyklistov, ale len veľmi málo prispievajú k zlepšovaniu preťaženej dopravy v mestách. Aj takúto realitu slovenských investícií do „rozvoja cyklodopravy“ odhalili heatmapy.

Aby nevzniklo nedorozumenie – podporujeme každú zmysluplnú cyklotrasu na území Slovenska. Avšak cyklotrasy, ktorých dôležitosť a budúce intenzívne využívanie obyvateľmi je podporená tvrdými dátami, by mali mať pri financovaní aj plánovaní prioritu. Prímestské a medzimestské cyklotrasy väčšinou slúžia ako podpora rekreácie, športu, cykloturistiky a cestovného ruchu, čo je, samozrejme, pre obyvateľov tiež veľmi dôležitá oblasť, ale takéto investície neriešia katastrofálnu dopravnú situáciu v mestách. Preto je dôležité, aby sme na Slovensku oddelili pojmy mestská cyklistika a cykloturistika. Každý z nich má totiž odlišné špecifiká a ciele, podľa ktorých je potrebné nastaviť aj dva rôzne finančné mechanizmy na ich budovanie.

Kľúčovým problémom Slovenska, nielen v cyklodoprave, je absencia rozhodnutí na základe dát. Ich zber dlhodobo prehliadame a pri miliónových rozhodnutiach následne „varíme z vody“. Naše rozhodnutia neprispôsobujeme dátam, ale dáta bývajú ohýbané v prospech intuitívnych rozhodnutí, napr. pri trasovaní cyklochodníka alebo očakávanej intenzite jeho využívania.

Kampaň Do práce na bicykli má ambíciu byť jedným zo zdrojov, ktorý kvalitné dáta prináša. Nie jediným, ale veľmi špecifickým a obsahujúcim veľmi pestrý sociologický prierez „priemerného používateľa bicykla“. Po každej kampani získavame údaje o desiatkach tisícoch jázd, ktoré samosprávam otvárajú obrovské možnosti pri prijímaní SPRÁVNYCH rozhodnutí.

Údaje o jazdách obyvateľov na bicykloch (alebo pešo či MHD) je možné spracovať pre akúkoľvek zo zúčastnených samospráv. Na samosprávach však zároveň záleží, do akej miery dokážu motivovať ľudí, aby sa kampane zúčastnilo čo najviac obyvateľov, ktorí „ukážu mestu svoju cestu“. Bohužiaľ, ako malé občianske združenie nedokážeme tieto dáta spracovať plošne pre každú samosprávu zdarma. Avšak napriek tomu, že spracovanie dát pár stoviek eur stojí, dokážu samosprávy za zlomkovú cenu v porovnaní so štandardným dopravným prieskumom získať skvelú nápovedu o dopravných zvyklostiach svojich obyvateľov. Kompetentní zo samospráv – neváhajte nás kontaktovať, dáta z DPNB spolu dokážeme „namiešať“ presne podľa vašich predstáv a podľa toho, čo potrebujete.

Výhody dát získaných z kampane Do práce na bicykli:

– získa sa prehľad o dopravných preferenciách obyvateľov v akomkoľvek meste, bez ohľadu na jeho veľkosť a (ne)dostupnosť iných zdrojov dát,
– zber dát prebieha počas celého mesiaca, na celom území mesta a v jeho okolí, nie krátkodobo a lokálne ako v prípade štandardných dopravných prieskumov,
– dáta je možné medziročne porovnávať,
– získanie informácií o trasách rôznymi spôsobmi zohľadňujúcimi rôzne technické možnosti, schopnosti a preferencie obyvateľov – možnosť vyklikania trasy v konte súťažiaceho, použitie GPX súboru z inej aplikácie alebo použitie aplikácie DPNB,
– možnosť prehľadu preferovaných trás aj pri chodcoch alebo používateľoch verejnej dopravy,
– preferované križovatky a miesta ich využívania v konkrétnom čase
– možnosť priamej práce s dátami a získanie napr. začiatočných a cieľových bodov jázd, časov presunov, priemernej dĺžky trás…,
– možnosť využitia dát pri potrebe uvádzania vstupných indikátorov v prípade žiadosti o štrukturálne fondy EÚ alebo štátne zdroje na výstavbu cyklotrás.

Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica

zdieľať článok