Rozbieha sa výzva 500 000 kilometrov!

jaschkjc

Kampaň Do práce na bicykli spojila sily so spoločnosťou Red Bull, ktorá sa rozhodla vyhlásiť cyklistickú výzvu s cieľom dosiahnuť 500 000 kilometrov odjazdených na bicykli. Hlavným motívom súťaže je motivovať ľudí k pohybu a zdravému životnému štýlu, a zároveň upriamiť pozornosť na potrebu zmeny dopravných návykov obyvateľov slovenských miest a obcí. Tí majú možnosť aspoň počas septembra a októbra, kedy bude výzva prebiehať, vymeniť auto za bicykel, evidovať si online svoje jazdy a objaviť výhody presunu po meste na dvoch kolesách.

Výzva 500 000 kilometrov je tiež súťažou. Jej účastníci sa môžu po dosiahnutí míľnikov 15, 75 a 500 kilometrov zapojiť do žrebovania o ceny pripravené spoločnosťou Red Bull (po dosiahnutí každej výzvy bude potrebné vyplniť súťažný formulár).

Výzva je technicky realizovaná v známom prostredí evidenčného systému kampane Do práce na bicykli, takže súťažiaci z tejto národnej kampane postrehnú oproti DPNB len minimálne zmeny. Navyše, registrovaní účastníci kampane Do práce na bicykli 2019 sa nebudú musieť registrovať opäť! Do výzvy 500 000 kilometrov sa totiž zapoja aj prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov z kampane DPNB, jedinou podmienkou bude odkliknutie súhlasu s novými podmienkami GDPR.

Hlavné rozdiely medzi výzvou 500 000 kilometrov a kampaňou Do práce na bicykli:
1. Nie je potrebné čakať na registráciu svojho mesta. Výzvy Red Bullu sa môže okamžite zúčastniť každý obyvateľ Slovenska.

2. Výzva je určená jednotlivcom, nie je preto potrebné vytvárať s kolegami tím.

3. Nie je potrebné zapisovať si iba jazdy do práce a z práce (prípadne školy). Evidovať si môžete akékoľvek cyklistické presuny po meste aj mimo neho.

4. Výzva je určená len pre cyklistov. Chôdza a presun MHD, narozdiel od DPNB, sa evidovať nedajú.

5. Je možné zaevidovať si aj viac ako dve jazdy. Neurčujete pritom, či ide o cestu do práce alebo domov. Počet jázd počas dňa nie je nijako obmedzený.

6. Výzva trvá až dva mesiace – uzavrie sa až na konci októbra.

7. Každý súťaží sám za seba – vaším cieľom je dosiahnuť jednotlivé kilometrové míľniky.

Výzva 500 000 kilometrov je pilotným projektom tohto typu a veríme, že aj s pomocou veľkej cyklistickej komunity bude mať na Slovensku pozitívny ohlas. Upozornenie na problémy cyklistov a výhody nemotorovej dopravy v mestách je totiž potrebné zdôrazňovať pravidelne. Preto dúfame, že toto posolstvo nám pomôžete počas najbližších dvoch mesiacov šíriť aj vy.

Prihlásiť do výzvy 500 000 kilometrov sa môžete TU.

zdieľať článok