O portáli

O PORTÁLI: Tento portál vznikol vďaka finančnej podpore z programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Občianske združenia Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, Prešovská bicyklová skupina Kostitras a Turčianska bicyklová skupina JUS Martin sa spojili, a vďaka získanej finančnej podpore vytvorili efektívny nástroj pre všetky samosprávy na Slovensku, ktoré majú záujem zapojiť sa do národnej súťaže Do práce na bicykli, ako aj posilňovať udržateľnú mobilitu vo svojich mestách.

Portál Nechajme auto doma ponúka aktuálne informácie z domova a zo sveta v oblasti cyklodopravy. Jeho samostatná podstránka Do práce na bicykli ponúka efektívny nástroj na koordináciu súťaže na lokálnej úrovni pre všetky samosprávy na Slovensku, ktoré sa do nej rozhodnú oficiálne zaregistrovať. Pre zapojených účastníkov ponúka jednoduchý nástroj na evidenciu kilometrov najazdených do práce a z práce počas celého trvania súťaže (1. – 31.mája). Stránka tiež umožňuje automatické vyhodnotenie súťaže na lokálnej, ako aj národnej úrovni. Registračný formulár pre samosprávy, pravidlá, online registrácia účastníkov, evidencia údajov o najazdených kilometroch, automatické vyhodnocovanie alebo komunikačný priestor pre zapojené samosprávy a účastníkov. To sú nástroje, ktoré majú prispieť k vyššej motivácii zapojenia sa do súťaže, mestám a súťažným tímom. Je to aj nástroj na osobnú evidenciu najazdených kilometrov, nakoľko evidencia je sprístupnená aj po ukončení oficiálnej súťaže.

Veríme, že samosprávy využijú ponúkané možnosti tejto stránky. Vytvoria tak priestor pre obyvateľov, aby mohli prispieť ku zlepšeniu životného prostredia vo svojich mestách a mali tak dobrý pocit, že spoločne tvoríme pekné a čisté mestá.