Ročník plný rekordov

makronka1

Môže byť kampaň Do práce na bicykli úspešná aj počas júna? Neodradia súťažiacich prichádzajúce dovolenky, doznievajúca druhá vlna pandémie a home-office alebo príliš teplé počasie? Všetky tieto otázky zodpovedal 8. ročník národnej kampane, ktorý sa niesol v duchu hesla „Vezieme sa v tom spolu“. A viezli sme sa napokon naozaj parádne!

Viac ako 1,7 milióna kilometrov. To je vzdialenosť, ktorú sa podarilo 11 358 registrovaným súťažiacim odtiahnuť počas júna na bicykloch. V porovnaní s doteraz rekordným rokom 2018 je to o vyše 300-tisíc kilometrov viac a oproti pandemickému septembru 2020 je to bezmála dvojnásobok! Rekordy však nekončia. Účastníci odjazdili na bicykloch v porovnaní s absolútnym rekordom o vyše 20-tisíc jázd viac a spolu s chodcami a používateľmi verejnej dopravy usporili vyše 513 ton CO2. „Obavy z posunutia kampane z mája na jún sa napokon nenaplnili. Mimoriadne chladnému a upršanému máju sme napokon doslova utiekli z lopaty. Naopak, jún si na súťažiacich prichystal až netradične horúce počasie, ktoré taktiež významnou mierou prispelo k dosiahnutiu skvelého výsledku,“ zhodnotila Andrea Štulajterová, hlavná koordinátorka kampane.

Tohtoročnej kampane sa zúčastnilo takmer 1300 zamestnávateľov, spomedzi ktorých až takmer stovka mala tzv. firemného koordinátora, ktorý propagoval a koordinoval kampaň medzi kolegami. Práve počas kampane vzniká v mnohých spoločnostiach priaznivá „cykloatmosféra“, ktorá je motiváciou k zlepšovaniu podmienok pre zamestnancov dochádzajúcich do zamestnania aktívnymi formami dopravy. „Od firemných koordinátorov dostávame rôzne informácie o tom, aké zázemie majú ich zamestnanci dochádzajúci do práce na bicykli. Potešujúce je, že aj tento rok niekoľko firiem pristúpilo k vybudovaniu (alebo dobudovaniu) bezpečných stojanov na bicykle, práve z dôvodu konania kampane,“ uviedla Štulajterová a doplnila: „Z viacerých firiem máme dokonca informácie, že sa idú pustiť do vytvorenia kompletného hygienického zázemia vrátane skriniek na odloženie oblečenia a spŕch, dokonca jedna zo spoločností rozbehla rokovania o možnosti vybudovať bezpečnú cyklotrasu vedúcu k ich pracovisku. Tieto momenty nás utvrdzujú v tom, že cieľ kampane sa nám darí postupne napĺňať.“

Ako ďalej vysvetľuje koordinátorka kampane, veľkou hodnotou získanou počas kampane sú anonymné údaje o každodennom pohybe súťažiacich do práce. Spolu s chodcami a používateľmi verejnej dopravy ide bezmála o 280 000 jázd a 560 000 konkrétnych lokačných bodov, z akého miesta do práce odchádzajú a kam prichádzajú. „V súčasnosti sú to najkvalitnejšie dáta čo sa týka ich špecifickosti, rozsahu a zamerania, aké na Slovensku máme. Nedotýkajú sa len niektorých miest, ale popisujú dopravné návyky ľudí naprieč celou krajinou, v 91 samosprávach, ktoré sa kampane tento rok zúčastnili.“ V niektorých samosprávach presahuje počet absolvovaných jázd číslo 10-tisíc, v hlavnom meste dokonca atakuje číslo 40-tisíc. Takéto množstvo dát o pohybe obyvateľov je užitočným podkladom pre spracovanie napríklad tzv. heatmáp s trasami, ktoré ľudia najčastejšie pri preprave do práce využívajú, ale aj pre spracovanie ďalších analýz potrebných pre kvalitné a efektívne plánovanie dopravy v mestách. Od kvalitnej analýzy je potom už len krok k SPRÁVNYM opatreniam na zlepšovanie infraštruktúry pre cyklistov, ale aj chodcov či verejnú dopravu.

Každý ročník kampane má svoje „naj“. Tento ôsmy po sebe zanecháva najväčší počet zaznamenaných jázd, za čo patrí veľká vďaka všetkým súťažiacim, ktorí venovali svoj čas a energiu ich pravidelnej evidencii. Poďakovanie patrí aj všetkým partnerom, vďaka ktorým je možné kampaň organizovať a oceniť najlepších. Aj keď víťazmi sú všetci zapojení, predsa len patrí záverečná gratulácia tým najaktívnejším, ktorými sú medzi samosprávami mestá Martin, Liptovský Mikuláš a Dolný Kubín, a medzi zamestnávateľmi Slovenské elektrárne, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova LF UK v Martine.

ocibb, mm, as
Foto: Mária Hricková

zdieľať článok