Vyhodnotenie ankety po kampani DPNB 2023

Dizajn bez názvu

Na konci jubilejného 10. ročníka kampane Do práce na bicykli sme si ako jej národní koordinátori položili relevantné otázky: do akej miery mení táto súťaž dopravné návyky v prospech udržateľných foriem dopravy, predovšetkým tej cyklistickej? A čo motivuje ľudí využiť na prepravu do práce bicykel? Spätná väzba v podobe ankety nám preto prišla ako dobrý nápad, ako odpovede na tieto (a mnohé ďalšie) otázky od účastníkov kampane získať.

Napokon k nám dorazilo až 1 474 vyplnených anketových hárkov od súťažiacich, čo nás veľmi potešilo a presvedčilo o tom, že kampaň sa môže právom označovať za komunitnú. V publikácii, ktorú sme spracovali na základe odpovedí na jednotlivé otázky, prinášame výsledky ankety, ktoré sme sa snažili nielen stroho prepísať do grafov, ale aj interpretovať. Veríme, že poslúžia nielen nám, usporiadateľom, ale že budú užitočné predovšetkým pre samosprávy a zamestnávateľov. Pretože aj pre nich prináša vyšší počet bicyklujúcich rôzne benefity, ktoré sa snažíme prostredníctvom kampane propagovať a sprostredkovávať širokej verejnosti.

Publikáciu so spracovanými výsledkami ankety nájdete TU:

zdieľať článok