Koľko CO2 ušetria cyklisti?

16426410555_214757cb78_z

Svet aký chceme, s klímou akú chceme…

Zvyšujúce sa množstvo CO2 v atmosfére je priamou príčinou klimatických zmien na našej planéte. Významnými činiteľmi narastajúcej koncentrácie CO2 v ovzduší sme my, ľudia, pričom značné percento z tejto hodnoty pochádza z našej prepravy. Ak chceme svet taký, aký sa nám páči, môžeme si položiť otázku: Môžem pre to urobiť niečo aj ja? Odpoveď je ÁNO – napríklad sa rozhodnete, že dnes pôjdete do práce inak ako autom – napríklad na bicykli! Viete, koľko CO2 ušetríte vďaka tomuto rozhodnutiu?

Na otázku skúsime nájsť odpoveď s pomocou odborníkov z Európskej cyklistickej federácie, ktorí sa touto témou dlhodobo zaoberajú. Vďaka ich výskumom vieme povedať, koľko skleníkových plynov sa uvoľňuje do ovzdušia používaním rôznych typov dopravných prostriedkov – bicykla, osobného auta či autobusu.

Začneme osobným automobilom, ktorý je najpoužívanejší dopravný prostriedok v Európe. Žiaľ, ukázalo sa, že je zároveň aj najmenej priateľský voči životnému prostrediu. Začína to samotnou výrobou, ktorá je energeticky veľmi náročná a vyžaduje veľa materiálov z neobnoviteľných zdrojov. Už samotná výroba automobilu predstavuje v priemere 42 g emisií CO2 na jeden prejazdený kilometer.

Oveľa väčším producentom skleníkových plynov je však samotná jazda autom. Porovnaním rôznych údajov z celej Európy, ako je napríklad množstvo vykonaných jázd, počet najazdených kilometrov, rôzne typy paliva, priemerná využiteľnosť (počet osôb vo vozidle), rôzne typy motorov, vrátane hodnoty produkcie CO2 z výrobného procesu sa vypočítalo množstvo produkovaných emisií na 271 g CO2 na kilometer a jedného pasažiera. Toto číslo je oveľa vyššie ako hovorí údaj v technickom preukaze väčšiny automobilov (okolo 170 g) a oveľa vyššie ako udávajú plány v smerniciach Európskej komisie (130 g do roku 2015).

Využitím autobusu verejnej dopravy sa výška našich emisií znižuje na polovicu. Autobusy majú dlhšiu životnosť a prevezú viac cestujúcich naraz, a to znamená, že vyprodukujú aj menej emisií na jedného cestujúceho na kilometer. Používaním autobusu sa naša uhlíková stopa môže znížiť na 102 g CO2 na kilometer, čo je oveľa menej ako pri väčšine najnovších moderných automobilov. Tieto čísla sú založené na priemernej vyťaženosti verejnej dopravy – tzn. ak by sa jej používanie zvýšilo, priemerná produkcia emisií by mohla ďalej klesať.

Ale čo ak chcete znížiť vaše emisie na absolútne minimum? Skúste bicykel!

Niekto si môže myslieť, že bicykel neprodukuje žiadne emisie. Nepotrebuje žiadne palivo, nemá žiadnu nádrž, a preto ani žiadne exhaláty. Ale faktom je, že aj bicykle sa musia vyrobiť, a hoci nepotrebujú priamo palivo, ich pohonnou jednotkou sú ľudia, ktorí potrebujú jesť. Oba tieto faktory tvoria isté množstvo CO2 emisií. Otázkou je, koľko? A ako je možné toto číslo porovnať s autobusmi a automobilmi?

Dobrou správou je, že priemerná produkcia emisií z jedného bicykla je prepočítaná na 5 g CO2 na kilometer jazdy. Podľa priemernej spotreby kalórií pridáme ďalších 16 g na kilometer a vychádza nám číslo 21 g CO2 na kilometer jazdy, čo je desaťkrát menej ako auto! Je to dokonca menej ako chôdza, lebo chodec spotrebuje viac kalórií na prejdenie jedného kilometra ako cyklista.

Mobilita začína v našom živote v momente, keď ako deti začíname chodiť. Keď dostaneme prvý bicykel, rýchlosť nášho pohybu sa raketovo zvýši. Bicyklom sa vieme dostať všade.

Chodci a cyklisti spoločne s verejnou dopravou tvoria základ mobility v modernom európskom meste. Produkujú minimum škodlivých emisií a napríklad v Kodani cyklisti ušetria svojmu mestu až 90-tisíc ton emisií CO2 ročne.

Ak teda máte doma bicykel – prečo so zmenou svojho života a sveta vôkol vás nezačať už dnes?

Preklad: V. Štupáková, PBS Kostitras

Zdroj: www.ecf.com

CO₂ kvatifikácia: http://www.ecf.com/resources/co2-calculator/

zdieľať článok