Začína súťažná časť kampane Do práce na bicykli!

start

1. júna sa oficiálne začala súťažná časť národnej kampane Do práce na bicykli, v rámci ktorej tisíce registrovaných účastníkov upozornia aj na to, že vytváranie bezpečných a kvalitných podmienok pre udržateľnú dopravu by sa ani na Slovensku nemalo prehliadať. V prvý deň sa na štart súťaže postavilo vyše 8000 cyklistov, chodcov a cestujúcich verejnou dopravou, ktorí si počas júna budú evidovať trasy svojich ciest do práce. Na finálne číslo súťažiacich si však verejnosť ešte počká, registrácia tímov sa totiž skončí až 7. júna.

Najväčšia kampaň na podporu rozvoja cyklodopravy a udržateľných foriem dopravy na Slovensku bola vlani zasiahnutá pandémiou, preto sa nekonala tradične v máji, ale za lepších epidemických podmienok až v septembri. V tomto roku prichádza s rovnako netradičným mesiacom konania, keď súťažiaci vyrážajú do ulíc v júni. “Naším cieľom bolo získať jeden mesiac času, počas ktorého by sa pandémia a s ňou súvisiace opatrenia mohli zmierniť, a zároveň ponúknuť účastníkom kampane po niekoľkých chladných májoch a lockdownoch súťažný mesiac, ktorý by bol z pohľadu počasia stabilnejší. V obidvoch prípadoch sa naše rozhodnutie ukázalo ako veľmi prezieravé,” hovorí koordinátorka kampane Do práce na bicykli Andrea Štulajterová.

Aj tento rok je cieľ kampane jasný – aspoň na jeden mesiac v roku presvedčiť obyvateľov, aby vymenili auto za bicykel alebo iný aktívny spôsob dopravy. Tento cieľ sa súťaž snaží dosiahnuť atraktívnou formou – prostredníctvom celonárodnej súťaže o zaujímavé ceny, zápolením medzi kolegami v práci a obyvateľmi jednotlivých miest. Tých sa počas tohto ročníka zapojilo až 91, od krajských miest až po malé obce. V 8-ročnej histórii kampane ide o druhý najlepší výsledok, ktorý bol navyše ovplyvnený pandémiou. “Všetko záleží od aktivity samospráv. Každý rok nás mrzí, rovnako aj tento, keď sa mnohí obyvatelia chcú a napriek tomu nemôžu zapojiť do kampane. Bez registrácie samosprávy to však, žiaľ, nie je možné ,” uviedla Štulajterová a dodala: “Veríme však, že nezaregistrované samosprávy porozumejú, že konštruktívny prístup k rozvoju udržateľnej mobility nespočíva len v samotnom čerpaní voľných dotácií na výstavbu infraštruktúry, ale aj v aktívnej motivácii ľudí. Pretože bez motivácie a poznania dopravných zvyklostí svojich obyvateľov, ktorí reálne bicykel či pešiu chôdzu na presun po meste využívajú, nie je možné posúvať verejnú mienku bližšie k akceptácii udržateľnej mobility. Pevne dúfame, že všetky samosprávy, ktorým na týchto cieľoch záleží, sa do kampane o rok zapoja.”

Každoročne zozbierané dáta o jazdách tisícov účastníkov počas jedného mesiaca v roku sú hodnotnou informáciou pre kompetentných od národnej až po lokálnu úroveň. Z týchto údajov je možné vyčítať kľúčové informácie o intenzite dopravných tokov cyklistov či chodcov, ktoré vo forme tzv. heatmáp môžu značne pomôcť pri ďalšom rozvoji udržateľnej mobility v mestách na Slovensku. Súťažné tímy pozostávajúce z 2 až 4 kolegov majú dvere do kampane ešte stále otvorené, registrácia súťažiacich sa ukončí až 7. júna. Prihlásiť sa môžu na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, mm, as

zdieľať článok