Slávnostné vyhodnotenie bratislavskej časti DPNB 2016

1

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal dnes ocenil najlepších súťažiacich, ktorí sa zapojili do národnej kampane Do práce na bicykli v Bratislave. Slávnostné vyhodnotenie výsledkov kampane a ocenenie najlepších bratislavských súťažiacich sa konalo dnes (9. júna) v Červenom salóniku Primaciálneho paláca. Bratislava sa do kampane zapojila po druhýkrát – s cieľom podporiť cyklistickú dopravu v meste a spropagovať alternatívne druhy dopravy.

„Jazda na bicykli nie je len spôsob dopravy, je to aj životný štýl, ktorý je prospešný nielen pre nás, ale aj pre naše mesto. Preto veľmi vítam, že sa do kampane v Bratislave zapojilo toľko nadšencov a pevne verím, že aj vďaka rozširovaniu cyklotrás sa bude účasť každým rokom zvyšovať,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Primátor ocenil 9 súťažiacich v dvoch kategóriách, z toho 1 súťažiaci vyhral v dvoch kategóriách. V kategórii najviac najazdených kilometrov ocenil 1 štvorčlenný tím a 1 jednotlivca a v kategórii najviac absolvovaných jázd taktiež ocenil jeden štvorčlenný tím a 1 jednotlivca. Primátor na záver vyžreboval v bonusovej kategórii jedného víťaza, ktorý v máji absolvoval aspoň 2/3 ciest do a z práce na bicykli s minimálnym počtom 27 jázd.

Súťaž Do práce na bicykli sa konala v mesiaci máj na celom území Slovenska, zapojili sa do nej viaceré samosprávy. Samosprávy registráciou vytvorili možnosť a priestor, aby sa tejto súťaže mohli zúčastniť a registrovať tímy (dvojčlenné až štvorčlenné) za firmy a organizácie, ktoré majú svoje sídlo v danom meste.

Bratislava mala v tomto roku najviac zaregistrovaných tímov – až 440 tímov. Bratislavskí súťažiaci uskutočnili spolu 24 859 jázd do práce a z práce na bicykli počas monitorovacieho obdobia, t.j. v mesiaci máj. Spolu dokopy najazdili 221 108,9 km, čím ušetrili 61 116,5 kg oxidu uhličitého.

Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor Peter Klučka a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

_____________________________________________________________________________________________________________

Výsledky súťaže “Do práce na bicykli 2016” na lokálnej úrovni – v Bratislave

1a) kategória najviac najazdených km – tím:

Cyklo-turistický klub GBELY – 4 579,29 km

členovia tímu:

1. Janka Dermeková
2. Rudolf Hanzalík
3. Daniel Knotek
4. Norbert Ištók

1b) kategória najviac najazdených kilometrov – jednotlivec

Rudolf Hanzalík – 1 673,77 km

2a) kategória najviac absolvovaných jázd – tím

Tím „Pokročilá Technológia“ – 150 jázd

členovia tímu:

1. Robert Žajdlík
2. Juraj Sláva
3. Jozef Horváth
4. Tomáš Pavlík

2b) kategória najviac absolvovaných jázd – jednotlivec

Robert Schnürmacher – 50 jázd

3. Bonusová kategória – Pavel Hrica z Nadácie Pontis z registrovaného tímu „Pontisáci, tí lepší“ (absolvoval 30 jázd s počtom 100 najazdených kilometrov). Bol vyžrebovaný náhodne priamo na odovzdávaní ocenení.

Zdroj: www.bratislava.sk

zdieľať článok