Koniec veku automobilov: Mestá sa zbavujú automobilovej dopravy

6827994167_81de9077b7_o

Mnoho miest po celom svete dospelo v posledných rokoch k záveru, že je omnoho efektívnejšie mať v mestách ďaleko menší počet áut. Celosvetovo tak dochádza k radikálnej zmene v ich životnom štýle. Čo je príčinou?

Gilles Vesco, politik, ktorý je zodpovedný za udržateľnú dopravu vo francúzskom meste Lyon, to nazýva “nová mobilita”. Je to vízia miest, v ktorých ich obyvatelia už nepoužívajú vlastné súkromné automobily, ale spoliehajú sa na verejnú dopravu, zdieľané automobily a bicykle, a predovšetkým na dáta zo svojich mobilných telefónov získavané v reálnom čase. “Cieľom je zmeniť rovnováhu vo verejnom priestore a vytvoriť mestá pre ľudí,” hovorí. “Bude menej znečistenia, menej hluku, menej stresu. Bude to mesto, v ktorom bude možné omnoho príjemnejšie chodiť pešo.”

Vesco hral hlavnú úlohu pred desiatimi rokmi pri zavádzaní mestského systému verejných bicyklov. Tento systém od tej doby napodobnilo mnoho miest po celom svete. Teraz je však Vesco presvedčený, že pravidlá hry zmenili digitálne technológie. Tie umožnia radikálny odklon od využívania automobilov. “Niektorí sociológovia poukazujú na to, že informácie o mobilite sú 50 % mobility. Automobil sa stane doplnkom chytrého telefónu.”

V Lyone sa rozširuje systém verejných bicyklov a vznikajú automobilové kluby, ktoré používajú elektrické vozidlá. Vznikla “platforma spolupráce”, kedy ľudia vyhľadávajú automobily, ktoré idú ich smerom, aby sa nimi nechali odviezť. Už nie je potrebné, hovorí Vesco, aby človek, ktorý žije v Lyone, vlastnil auto. Sám žiadne nemá.

Počet aut jazdiacich do mesta Lyon za posledných 10 rokov poklesol o 20 %, aj bez zavedenia poplatku za vjazd do mesta. Vesco z mesta odstraňuje parkoviská a namiesto nich otvára parky pre peších. Príklad Lyonu napodobňuje britské mesto Birmingham, ktoré zavádza nový projekt Birmingham Connected, ktorého cieľom je v priebehu nasledujúcich 20 rokov znížiť závislosť ľudí na automobiloch. “Multimodálnosť” a “interkonektivita” sú dnes slová, ktoré používajú všetci urbanisti. Mníchovskí urbanisti vysvetľujú, že obyvatelia tohoto mesta už nebudú musieť v budúcnosti používať automobily. Normou sa stanú bicykle a efektívnejšia verejná doprava. Na občasné jazdy mimo mesto si občan môže automobil prenajať, alebo využiť automobilový klub. Všetci dnes citujú štatistiku, že váš automobil vám stojí pred domom po dobu 96 % jeho života v nečinnosti, len tam potichu stráca na hodnote. Musí existovať efektívnejší spôsob, ako využívať automobily. Používanie automobilu len 7 hodín týždenne skrátka nestačí. Inú zaujímavú štatistiku prinášajú automobilové kluby. V automobilovom klube slúži jediné auto 60 ľudom.

Inteligentnú politiku verejnej dopravy má už dlhodobo Londýn. Ten už niekoľko rokov účtuje súkromným automobilom poplatok za vjazd do centra a má kvalitný integrovaný systém verejnej dopravy. Za posledných 10 rokov prešlo 9 % užívateľov automobilov v Londýne na verejnú dopravu. Londýn obrovskou mierou investuje do verejnej dopravy. Za posledných 10 rokov došlo v centre Londýna k poklesu počtu automobilov o 30 %. Počet automobilov vchádzajúcich do mesta dramaticky klesol nielen kvôli vyberanému poplatku, ale aj preto, že Londýn odoberá priestor automobilom a dáva ho jazdným pruhom pre autobusy, peším a cyklistom.

Mnoho urbanistov momentálne predpovedá, že obyvatelia miest jednoducho nebudú mať v budúcnosti miesto pre parkovanie svojich osobných automobilov. Stavebníci, ktorí budujú nové domy a byty, tým boli spočiatku znepokojení, ale potom si uvedomili, že pre mladých profesných špecialistov, ktorí sa budú do ich bytov sťahovať, to nie je problém. Komunálny úrad v londýnskej štvrti Hackney je hrdý na to, že viac než 15 % jej obyvateľov dochádza do práce na bicykli. “Vytvárame prostredie, v ktorom je pre obyvateľov jednoduchšie ísť na bicykli alebo verejnou dopravou.” 65 % obyvateľov štvrti Hackney dnes vôbec nevlastní súkromný automobil.

Model tesnejších miest, ktoré sú menej závislé na automobiloch, sa stáva v rozvinutom svete prijatou konvenciou. Rikhard Manninen, riaditeľ oddelenia strategického mestského plánovania v Helsinkách predpovedá, že toto mesto sa stane mestom úplne bez automobilov. Nebude sa ani dochádzať do práce z predmestia. Manninen chce vytvoriť mesto s celou radou centier, kde ľudia budú pracovať, žiť, nakupovať a tráviť voľný čas. Obmedzí to dopravné zápchy a vznikne celý rad dynamických, efektívne organizovaných, poloautonómnych urbanistických celkov.

 

Článok vyšiel na www.blisty.cz
Podrobnosti nájdete v originálnom článku od The Guardian.
Foto: www.flickr.com

zdieľať článok