Venujte 2% na podporu rozvoja bicyklovania na Slovensku

venujte-2percenta

Nadácia Ekopolis už 24 rokov podporuje projekty organizácií a občanov, ktorým záleží na ochrane a tvorbe životného prostredia a zachovaní prírodného a kultúrneho dedičstva. Sú najväčšou environmentálnou nadáciou na Slovensku.

Tému rozvoja bicyklovania, cyklotému považujú za jednu zo svojich nosných tém do budúcnosti. Týmito aktivitami chcú posilniť vnímanie bicykla ako bežného plnohodnotného dopravného prostriedku a prispieť k rýchlejšiemu rozvoju cyklistickej infraštruktúry.

Aktivity v rámci ich kampane Na Bicykle posilnia vnímanie bicyklovania ako životného štýlu a podporia rozvoj cyklistickej infraštruktúry.

Kampaň stojí na 4 pilieroch:

  • Osveta a zapojenie širokej verejnosti, zvyšovanie bezpečnosti na cestách (Do práce na bicykli, Európsky týždeň mobility, Cyklofesty, …),
  • Odborné a vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť (semináre, asistencia pri spracovaní cyklo-projektov), sieťovanie a „experience sharing“ aktivity pre cykloiniciatívy, workshopy a národná cyklokonferencia,
  • Rozvoj cyklistickej infraštruktúry (zlepšenie cyklotrás, obnova značenia a cyklistickej infraštruktúry),
  • Lobing za cyklo agendu na celoštátnej aj regionálnej úrovni.

Nadácia Ekopolis sa aj tento rok uchádza o vašu dôveru a podporu prostredníctvom 2% z vašej dane z príjmu. Ak ste teda priateľom bicyklovania, cykloturistiky, životného prostredia, Nadácia Ekopolis je vhodným prijímateľom vašich 2%.

Vaše 2% podporia priaznivejšíe podmienky pre bicyklovanie.

Údaje o nadácii:

Obchodné meno: NADÁCIA EKOPOLIS

Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 00631736

Právna forma: nadácia

Viac informácií o tom ako postupovať pri poukázaní 2% nájdete na www.ekopolis.sk alebo na www.rozhodni.sk

ĎAKUJEME.

zdieľať článok