Automatické sčítače cyklistov

cyklochodnik_S3

Výskumný ústav dopravy zo Žiliny realizoval v roku 2014 sčítanie cyklistov vo vybraných desiatich krajských mestách Slovenska. Merania boli vykonávané v mesiacoch júl až október minimálne na dvoch lokalitách v rámci každého krajského mesta. Merania boli vykonávané automatickými sčítacími zariadeniami , ktoré boli na jednotlivých lokalitách osadené vždy po dobu minimálne 7 dní. Kompletné údaje sú zverejnené na cyklistickom serveri zameranom na plánovanie cyklistickej dopravy www.cyklodoprava.sk. Dá sa tam nájsť veľké množstvo užitočných informácií.
My sme si vytiahli dáta, ktoré sa týkajú predovšetkým miest priamo zapojených do projektu Nechajme auto doma – Prešov, Martin a Banská Bystrica. Kompletný záznam z automatických sčítačov nájdete v týchto dokumentoch.
Prešov:
Cyklistická cestička pri ulici Levočská, Sídlisko II.
Cyklistická cestička pri ulici arm.gen.L.Svobodu, Sekčov
Martin:
Jilemnického ulica
Banská Bystrica:
Centrum mesta – pešia zóna

poradie Priemerná denná intenzita cyklistov počas pracovných dní
1 Trenčín – hrádza 913
2 Martin – Jilemnického 902
3 Prešov – Gen. Svobodu 863
4 Prešov – Levočská cyklochodník 759
5 Žilina – Vysokoškolákov 666
10 Banská Bystrica – centrum 444
poradie Maximálna denná intenzita cyklistov
1 Martin – Jilemnického 1237
2 Prešov – Levočská cyklochodník 1228
3 Prešov – Gen. Svobodu 1140
4 Trenčín – hrádza 1131
5 Bratislava – cyklomost Slobody 1022
12 Banská Bystrica – centrum 570
poradie Maximálna hodinová intenzita cyklistov
1 Prešov – Levočská cyklochodník 196
2 Nitra – nábrežie 142
3 Prešov – Gen. Svobodu 121
4 Bratislava – cyklomost Slobody 118
5 Martin – Jilemnického 117
7 Banská Bystrica – centrum 99

Bolo pre nás zaujímavé porovnať výsledky z automatických sčítačov s prieskumami, ktoré boli realizované v rokoch 2013 a 2014 v rovnakých lokalitách, ale prostredníctvom ručného sčítania. Do akej miery sa priemerná denná intenzita z automatického merania približuje hodnotám z ručného sčítania ukazuje nasledovná tabuľka. Zdroje informácií tvorili oficiálne dokumenty miest.

INTENZITY CYKLISTOV hodinová intenzita denná intenzita údaje z automatického sčítača VÚD, august 2014
stanovištia Sčítanie cyklistov 2013 Sčítanie cyklistov  2014 dennej intenzita nápočet* maximálna hodinová intenzita sčítaná priemerná denná intenzita – pracovné dni sčítaná maximálna denná intenzita priemerná hodinová intenzita (12 hodinový cyklus 7.00 – 19.00)
PO -Cyklocestička – Levočská ul. 56 57 308* 196 759 1228 66
PO – Cyklocestička  – gen. Svobodu smer Ľubotice 29 79 223* 121 863 1140 72
MT – Jilemnického ulica 120  –  – 117 902 1237 75
BB – pešia zóna  –  – 233 99 444 570 37

Viera Štupáková
Prešovská bicyklová skupina Kostitras

zdieľať článok