Vzorový príklad zamestnávateľa priateľského k cyklistom

e_b-(6-of-6)

Tento rok spojila kampaň Do práce na bicykli svoje sily prvýkrát aj s ikonou slovenského IT-sektora – firmou ESET, spol. s r.o. Tá sa po rokoch aktívneho zapájania sa do kampane rozhodla, že ročník 2018 nepodporí len vysokou účasťou svojich zamestnancov, ale aj finančne. Vďaka tejto injekcii sa napokon podarilo zrealizovať hneď niekoľko zaujímavých rozšírení evidenčného systému kampane. Mnohé z nich ostali pre bežných súťažiacich skryté – dotkli sa predovšetkým kont firemných koordinátorov, ale niektoré vyladenia stránky oproti minulému roku potešili vďaka podpore „eseťákov“ aj bežných súťažiacich. Hlavným koordinátorom tímov z ESET-u bola už tretí rok Lucia Šubíková, ktorej sme sa opýtali na niekoľko otázok súvisiacich nielen s kampaňou, ale najmä s jedinečným prístupom tejto firmy k cyklistom. Pretože z nej si môžu brať mnohí iní zamestnávatelia príklad!

ESET a Do práce na bicykli – to už za tie roky akosi patrí k sebe. Dvakrát ste s počtom prihlásených súťažiacich obsadili 3. miesto medzi firmami, a aj tento rok ste so 153 účastníkmi atakovali najvyššie miesta a napokon skončili na peknom 6. mieste. Čím to je, že dokážete každý rok vo firme zmobilizovať také veľké množstvo kolegov k účasti v súťaži?
ESET je firma, ktorá má športového ducha. Veľa kolegov vyvažuje vysedávanie za počítačom tým, že aktívne športuje – lyžuje, pláva, behá, bicykluje… Firma nás v tom podporuje – či už je to organizáciou športových teambuildingov, ako aj podporou účasti na rôznych podujatiach, najmä bežeckých pretekoch. V tomto prostredí preto nebolo až také ťažké presvedčiť kolegov, aby sa zapojili do kampane. Účasť sme podporili emailovou kampaňou, plagátikmi a drobným darčekom pre účastníkov, ktorí odjazdia aspoň polovicu májových jázd do práce – firma im preplatila tričká. Minulý rok sme organizovali aj raňajky – piknik pre cyklistov zapojených do kampane v Sade Janka Kráľa.

V osobnej debate ste si ako lokálna koordinátorka povzdychli, že tento rok bola motivácia kolegov o čosi náročnejšia, keďže podmienky na dochádzanie do práce na bicykli sa pre zamestnancov ESET-u dočasne skomplikovali. Čím to bolo?
Kvôli nedostatku priestorov sa časť firmy presťahovala do inej budovy, kde neboli k dispozícii sprchy ani priestor pre bezpečné uschovanie bicyklov. Poznačilo to účasť na kampani, z presťahovaných zamestnancov sa iba pár „skalných“ zapojilo, zvyšní to vzdali. Jasne to ukazuje, že vhodné zázemie vo firme je základom toho, aby ľudia využili iný typ dopravy.

Na druhej strane, keď ste vo firme „v plnej zbroji“, tak vám môžu mnohí zamestnanci z iných kútov Slovenska závidieť. Aké podmienky majú pripravené pracovníci, ktorí dôjdu do práce na dvoch kolesách?
Sú to už spomínané priestory na bezpečné uschovanie bicyklov, do ktorých majú prístup iba naši cyklisti, a tiež sprchy, ktoré sú k priamo v priestoroch firmy. To, čo nám zatiaľ chýba, je priestor na uskladnenie športového oblečenia počas dňa, kde by sa mohlo oblečenie vysušiť a vyvetrať.

Viete aspoň odhadom povedať, koľko z vašich kolegov dochádza do práce na bicykli pravidelne?
Podľa množstva bicyklov by som to tipovala tak na 30 cyklistov, ktorí dochádzajú každodenne, čo je približne 4 % celkového počtu zamestnancov v Bratislave. Mojím osobným cieľom je dosiahnuť 10 %. (Pozn. red.: Počas kampane DPNB súťažilo v ESETe v Bratislave 144 zamestnancov a v Košiciach 9, takže kampaň zvýšila priemerné číslo zamestnancov dochádzajúcich na bicykli 5-násobne:)

Zaevidovali ste po troch úspešných rokoch v kampani, že počet cyklistov vo firme reálne stúpol?
Jednoznačne áno. Je to vidno na obsadenosti našich priestorov na úschovu bicyklov – keď som pred 4 rokmi nastúpila, mala firma iba jednu malú miestnosť, ktorá bola väčšinu času poloprázdna, od tej doby pribudli ďalšie dve a počas hlavnej sezóny býva vskutku problém nájsť ráno miesto pre svoj bicykel.

Tohtoročnou TOP novinkou z dielne ESET-u je firemný bikesharing. Predstavíte nám tento na Slovensku ojedinelý firemný počin?
Na základe ankety medzi zamestnancami som zistila, že máme viacero kolegov, ktorým v dochádzaní do práce na bicykli bráni nedostatok miesta v byte na skladovanie bicykla, prípadne by ho tento spôsob dopravy využili len zriedka, alebo ako doplnok k inému typu dopravy (najmä ak bývajú mimo Bratislavy). Rozhodli sme sa preto zakúpiť niekoľko bicyklov, skladacích i klasických mestských, ktoré sú k dispozícii na cestu z práce a do práce či počas obeda všetkým našim kolegom. Výpožičky evidujeme prostredníctvom nášho intranetu a servis zabezpečuje jeden z našich zamestnancov. Bike-sharing sme spustili pred tromi mesiacmi, aktuálne evidujeme už cca 170 výpožičiek.

Nedá sa nám nepoložiť trochu zákernú otázku – neuvažovali ste v ESETe nad tým, že by ste sa stali slovenským priekopníkom aj vo finančnom zvýhodňovaní zamestnancov, ktorí využijú pri dochádzaní do práce bicykel? V zahraničí sa totiž takýto benefit začína objavovať čoraz častejšie. Máte prípadne v pláne iné nápady, ktoré vyjdú v ústrety cyklistom z radov vašich zamestnancov?
ESET už v súčasnosti poskytuje každému zamestnancovi mesačne príplatok na dopravu, tento ale nie je závislý od typu použitej prepravy. Zatiaľ sme nezvažovali špeciálne zvýhodnenie cyklistov, určite budeme ďalej zlepšovať najmä poskytované zázemie. Modely zo zahraničia sú samozrejme veľmi inšpiratívne a je možné, že v budúcnosti sa nám podarí niečo také presadiť aj v ESETe. Naša firma sa čoraz viac venuje otázke ekológie, triedeniu a minimalizácii odpadov a dopadov na životné prostredie, teda verím, že cyklistika namiesto dopravy autami bude v rámci našej eko-agendy hrať podstatnú úlohu.

ocibb, mm

zdieľať článok