Martinská cyklistická výzva ministrovi dopravy

Cyklisticka konferencia 2016

V Martine sa konala v dňoch 11. – 12. októbra 2016 v poradí už 8. národná konferencia o cyklistickej doprave, cykloturistike a udržateľnej mobilite.

Napriek tomu, že účastníci mali možnosť vypočuť si viacero zaujímavých prezentácií zo Slovenska a zo zahraničia, v diskusiách zaznievalo sklamanie účastníkov, ale aj prezentujúcich zo stagnujúceho stavu v oblasti cyklorozvoja na Slovensku a nízky, takmer nulový záujem zo strany štátu o túto problematiku. Preto sa účastníci konferencie dohodli na spoločnom vyhlásení, ktoré adresovali priamo Arpádovi Ersékovi, ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Úplné znenie vyhlásenia:

Vážený pán minister,

v dňoch 11. a 12. októbra 2016 sa v Martine konal 8. ročník národnej konferencie Cyklististická doprava 2016. Na konferencii sa zúčastnilo vyše 50 účastníkov z 28 organizácií z celého Slovenska.

Na konferencii, nad ktorou ste prebrali záštitu, odznelo v priebehu dvoch dní veľa prezentácií o bicyklovaní ako spôsobe dopravy a cestovného ruchu v mestách a regiónoch Slovenska. Väčšina z prednášajúcich skonštatovala, že rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky na Slovensku stagnuje.

Napriek tomu, že Vláda SR schválila v máji 2013 Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike a následne v januári 2014 Trvalý finančný mechanizmus na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, tak doteraz nezaznamenávame pri rozvoji cyklistickej dopravy na Slovensku žiadny významný posun.

Účastníci konferencie Vás preto žiadajú o riešenie stagnujúceho rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky prinajmenšom týmito krokmi:

pokračovanie v napĺňaní Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR;

– vymenovanie národného cyklokoordinátora a posilnenie jeho kompetencií, ako aj posilnenie kompetencií krajských cyklokoordinátorov;

– pridelenie finančných prostriedkov do schváleného Trvalého finančného mechanizmu na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR zo štátneho rozpočtu a jeho využívanie;

– realizáciu opatrení navrhnutých pracovnou skupinou na stretnutí Ako odbrzdiť národnú cyklostratégiu, ktoré organizovalo dňa 14. júna 2016 Vaše MDVaRR SR

Veríme, že aj Vy považujete problematiku riešenia cyklodopravy a cykloturistiky za dôležitú súčasť trvalo udržateľného rozvoja Slovenska, a preto od Vás očakávame okamžité kroky pre “rozbicyklovanie” Slovenska. Dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že pri tomto Vašom úsilí sme pripravení pomôcť a podporiť ho.

Za organizátorov Národnej konferencie Cyklististická doprava 2016

Ing. Peter Medveď, Nadácia Ekopolis

Kontakt: E-mail: medved@ekopolis.sk

doc. Ing. Marián Gogola PhD., občianske združenie Mulica

Kontakt: E-mail: marian.gogola@fpedas.uniza.sk

 

zdieľať článok