COVID-19 nie je len vírus, ale aj výzva pre krajšie (cyklo)Slovensko!

960x0

Celosvetová pandémia koronavírusu si vyžiadala opatrenia, ktoré obmedzili mobilitu obyvateľov, vďaka čomu sa v mestách po celom svete odkryli dramatické dopady „predkoronového“ modelu mobility na zdravie, životné prostredie a bezpečnosť ich obyvateľov.

Tým, že počas lockdownu autá takmer zmizli z ulíc, sa významne znížila úroveň prachu, hluku a znečistenia ovzdušia, a tiež počet dopravných nehôd poklesol na historické minimá. Centrum pre výskum energií a čistého ovzdušia v Helsinkách publikovalo štúdiu, ktorá ukazuje, že dôsledkom utlmenia mobility sme predišli 11-tisíc predčasným úmrtiam v Európe. Nikdy predtým tak veľký podiel obyvateľstva nemal príležitosť uvedomiť si, že v dôsledku znečisteného ovzdušia zomierajú desaťtisíce ľudí ročne. Hlavný analytik Lauri Myllyvirta vyslovil v rozhovore pre časopis The Guardian želanie:

„Čo keby sme mali čistý vzduch nie preto, že by všetci boli nútení sedieť doma, ale preto, že sa nám podarilo posunúť sa k čistej doprave a energii?“

Spolu s uvoľňovaním opatrení začne mobilita obyvateľov opäť narastať. Ak nič neurobíme, je vysoký potenciál, že osobná motorová doprava stúpne na ešte vyššie hodnoty ako pred pandémiou. Cieľom najbližších mesiacov a rokov je tomu predísť. Keďže verejná doprava funguje so zníženou kapacitou, jedinou skutočne realizovateľnou alternatívou, ktorú musíme znovu oživiť, je aktívna mobilita. Rozumné mestá po celom svete využívajú túto krízu ako príležitosť na zmenu na mestá udržateľné, na mestá bezpečné a príjemné pre život. Už počas karantény sa ukázalo, že bicyklovanie je najbezpečnejší a najúčinnejší spôsob dopravy, aký máme. Znižuje znečistenie ovzdušia, zvyšuje imunitu a kondíciu, čo znižuje okrem iného aj riziko nákazy vírusom, a bicykel svojou konštrukciou zaručuje bezpečnú vzdialenosť medzi dochádzajúcimi. Cyklistika je veľmi účinná, rýchla a lacná možnosť, ktorá môže značne napomôcť k oživeniu mobility v mestách.

12313

Mnohé mestá zareagovali veľmi promptne a začali vytvárať bezpečný priestor na jazdu bicyklom a pre pešiu dopravu bez toho, aby čakali na nejaké nariadenia, odporúčania alebo pomoc od vlády, Európskej únie či iných inštitúcií. Zriaďovali dočasné pruhy pre cyklistov, vytvárali väčší priestor pre peších tak, že ukrojili z luxusne veľkého priestoru pre motorovú dopravu, znižovali rýchlosť… Tým vytvorili bezpečný priestor na to, aby sa aj počas pandémie mohlo na verejných priestranstvách bezpečne pohybovať viac ľudí. Ďalšie mestá následne tieto opatrenia nasledovali, keďže ich pozitívny dopad sa dostavil prakticky okamžite. V súčasnosti už mnohé mestá a krajiny deklarujú, že sú odhodlaní v tejto myšlienke pokračovať, a okrem dočasných opatrení plánujú aj systémové zmeny, ktoré by v dlhodobom horizonte viedli k prerodu z miest pre autá na mestá pre ľudí. Je totiž dokázateľné, že tam, kde je vyššia koncentrácia ľudí, sa viac darí obchodu aj službám a je vyššia šanca na rýchlejšie naštartovanie ekonomiky.

Ako dokážeme na Slovensku zareagovať na tieto fakty?

Ako sa často hovorí – ak chceme meniť veci, možno aj svet, musíme začať každý sám od seba. Až potom môžeme žiadať ostatných, aby sa pridali, pomohli. Dovolili sme si formulovať niekoľko adresných odporúčaní, ktoré by mohli aj slovenské mestá posunúť smerom k udržateľnosti:

1. Odporúčanie pre obyvateľov miest a obcí na Slovensku: mali by ste v rámci možností nechať auto doma. Mestá na Slovensku, okrem Bratislavy a Košíc, sú rozlohou ideálne na presun bicyklom z jedného ich konca na druhý bez nutnosti disponovať nejakou špeciálnou kondíciou a v časovom horizonte max. do 1 hodiny. Keby mal predsa len niekto pocit, že si netrúfa, stále populárnejšie sa stávajú e-bicykle. Napokon možno zistíte, že cesta z bodu A do bodu B pre vás nie je len cieľ, ale aj zážitok. Veľký počet cyklistov na cestách je okrem iného aj silná motivácia pre kompetentných, aby posúvali rozvoj cyklistickej infraštruktúry na vyššie priečky pri plánovaní rozvoja mesta! Termín: Ihneď

2. Odporúčanie pre samosprávy: nečakajte na štát, lebo štátna byrokracia je ťažkopádna a procesy zdĺhavé, ani na podporu Európskej únie a ostatných inštitúcií. Mali by ste z vlastnej iniciatívy začať konať rýchlo, aby ste predchádzali možným dopravným problémom, ktoré hrozia po uvoľnení všetkých obmedzení a otvorení škôl. Opatrní ľudia „ukrývajúci sa“ v autách môžu spôsobiť dopravný kolaps a následná realizácia opatrení bude ťažšia a finančne náročnejšia. Dočasne, ideálne natrvalo, zriaďujte cyklopruhy, znižujte rýchlosť motorovej dopravy, rozširujte zóny bez áut, utlmujte dopravu v blízkosti škôl. Inšpirujte sa od najvyspelejších a najúspešnejších – Viedeň, Berlín, Miláno, Brusel, Londýn. Mestá, ktoré nečakali a promptne zareagovali na aktuálnu situáciu. Na veľkosti mesta nezáleží, mnohé idey sú realizovateľné rovnako v Paríži ako v Poprade. Termín: Ihneď

3. Odporúčanie pre Vládu SR: vydajte jednotné usmernenie a vyčleňte financie na koordinované a efektívne opatrenia podporujúce aktívnu mobilitu v našich mestách. Iste, rozvoj miest je predovšetkým v rukách samospráv, ALE – aby boli procesy efektívne a financie na ne boli správne investované, vyžaduje si to personálne a odborné zastrešenie. V rozumných krajinách to funguje, môžete sa inšpirovať napr. vo Francúzsku (aktuálne vyčlenených 20 miliónov eur a vydaný súbor odporúčaných opatrení). Termín: Ihneď

Na záver prikladáme výzvu Jill Warrenovej, generálnej riaditeľky ECF (Európskej cyklistickej federácie):

„Zostavili sme súbor odporúčaní pre nové ulice, ktoré odomknú plný potenciál cyklistickej mobility. Tieto riešenia umožnia rozsiahle výhody, pokiaľ ide o efektívnosť dopravy, reštart systému miestnej ekonomiky a úspory verejného zdravia. Vyzývame všetky obce, regióny a národné vlády, aby tieto princípy prispôsobili miestnemu kontextu a dávali Európe náskok vo fáze obnovy.“

Štyri základné princípy odporúčané ECF nájdete TU.

Andrea Štulajterová, národná koordinátorka kampaní Do práce na bicykli a Európsky týždeň mobility na Slovensku

 

Ďalšie použité zdroje informácií:
theguardian.com
forbes.cz
cerema.fr

Titulná foto: Paris en Selle
Foto v článku: cerema.fr

zdieľať článok