Začal sa 10. ročník kampane Do práce na bicykli!

Dizajn bez názvu

Najväčšia kampaň na podporu udržateľných spôsobov dopravy na Slovensku začala na začiatku apríla písať svoju desiatu kapitolu. Jubilejný ročník oslávi zaujímavými novinkami, ktoré ešte viac rozšíria možnosti evidencie jázd a plnohodnotne otvoria kampaň aj používateľom verejnej dopravy a chodcom.

Vlani sa súťaže Do práce na bicykli zúčastnilo vyše 13 500 súťažiacich vo viac ako 4000 tímoch zo 105 samospráv, ktorí počas júna najazdili takmer 1,9 milióna kilometrov na bicykloch a ušetrili skoro 500-tisíc kilogramov CO2 oproti ceste autom. Motto tohtoročnej kampane je „Tvoja cesta, tvoja voľba!“ a poukazuje na to, že voľba akéhokoľvek dopravného prostriedku je len na samotných ľuďoch. A ako sa človek môže ráno rozhodnúť použiť na cestu do práce auto, tak neraz stačí len vôľa a môže si zvoliť udržateľný spôsob prepravy do zamestnania – bicykel, verejnú dopravu alebo chôdzu. „Kampaň Do práce na bicykli je v prvom rade o motivácii obyvateľov využívať na svoje cesty po meste vo väčšej miere bicykel, a tým zvyšovať podiel cyklistov v celkovej doprave. Dôraz však kladieme aj na ostatné druhy prepravy, ktorých využívanie je pre nás, naše mestá aj ovzdušie v nich prívetivejšie a robí ich príjemnejšími pre život. Preto sú v kampani vítaní aj chodci a ľudia prepravujúci sa autobusom a vlakom,“ hovorí Andrea Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica, ktorá je národnou koordinátorkou kampane.

Práve pre používateľov verejnej dopravy a chodcov je pripravená významná novinka v systéme kampane, ktorý bude po novom rozdelený do troch záložiek. Tie budú zobrazovať štatistiky pre každý druh dopravy samostatne. „Rovnakou zmenou prejdú aj kontá samotných súťažiacich. Tí, ktorí budú počas júna chodiť do práce predovšetkým pešo, si budú môcť priamo vo svojom konte prepnúť graf jázd na chôdzu, a takisto ich štatistiky budú po prepnutí záložky zobrazovať údaje o ich preferovanej doprave,“ vysvetľuje novinku Andrea Štulajterová.

Ako koordinátorka kampane dopĺňa, nejde o jediné vylepšenie kampane. Na zaujímavú funkciu sa môžu súťažiaci tešiť aj pri evidencii jázd, keďže systém DPNB sa podarilo prepojiť s aplikáciou Strava. Používatelia tejto populárnej mobilnej aplikácie tak budú mať ďalšiu možnosť ako si zaevidovať jazdu do práce. „Táto funkcia bola dlhodobo žiadaná, ale jej implementácia do systému bola z mnohých dôvodov problematická. O to sme radšej, že práve v jubilejnom ročníku sme ju dokázali súťažiacim priniesť. Stačí vôjsť do svojho konta, zosynchronizovať ho s aplikáciou, a následne sa pri pridávaní jázd cez evidenčný systém DPNB zobrazia aj trasy zaevidované cez Stravu.“

Registrácia samospráv do kampane je možná od začiatku apríla na stránke www.dopracenabicykli.eu, najneskôr však do 29. mája. Zamestnanci so svojimi tímami sa môžu do súťaže zaregistrovať hneď potom, ako sa do kampane prihlási samospráva, v ktorej majú trvalé bydlisko, alebo do ktorej dochádzajú do zamestnania. Takisto sa môžu do kampane registrovať aj tímy študentov a žiakov podľa pravidiel, ktoré sú uvedené v štatúte súťaže. Registrácia tímov bude následne možná až do 7. júna a samotné súťažné jazdenie bude prebiehať od 1. do 30. júna.

zdieľať článok