Odvážne plány Malaciek

800px-Slovakia_malacky_mainstreet

Malacky patria v kampani Do práce na bicykli dlhodobo medzi najaktívnejšie samosprávy. Vlani sa toto 17-tisícové mesto umiestnilo na 9. priečke spomedzi 81 zúčastnených samospráv, keď sa súťaže zúčastnilo 149 obyvateľov mesta. Tí počas mája najazdili počas 3305 jázd na bicykli vyše 19-tisíc kilometrov a dopomohli tak Malackám k umiestneniu v prestížnej TOP 10 Slovenska. To, že bicyklovanie má v tomto meste na Záhorí výnimočnú pozíciu, dokladujú aj plány staronového primátora mesta Juraja Říhu, ktorý deklaroval osobnú angažovanosť v spustení výstavby nosnej siete cyklistických ciest. So stavbami sa má začať na jar tohto roka a každoročne by sa mal otvárať jeden ucelený úsek. V prípade úspechu tohto ambiciózneho projektu tak získajú Malačania na slovenské pomery výborné podmienky pre používanie bicykla na prepravu po meste. V rozhovore pre web Ľudia pre Malacky primátor mesta svoje plány predstavil bližšie.

Pán primátor, predstavili ste zámer spustenia výstavby nosnej siete cyklotrás. Čo si môžu pod tým predstaviť obyvatelia či priamo cyklisti?
“Malacky, ako aj iné mestá naprieč Slovenskom, nemajú vybudovanú základnú infraštruktúru, ktorá by spĺňala požadované parametre na bezpečnosť. Pričom našou spoločnou zodpovednosťou je myslieť na najzraniteľnejších účastníkov dopravy, tými sú chodci a cyklisti. V uplynulom volebnom období sme nechali spracovať historicky prvý Generel cyklistickej dopravy a ten zadefinoval sieť cyklotrás v našom meste. Od nevyhnutných až po doplnkové a rekreačné. Dôležité je, že tento dokument neskončil ako v iných mestách v zásuvke, ale u nás sa s ním pracuje aj naďalej. Spracovali sme projektové dokumentácie a na projekt výstavby prvého, stavebne najnáročnejšieho, úseku hlavnej mestskej diagonály vedúcej centrom mesta sme získali vyše 860-tisíc eur z eurofondov. Do volieb som však vstupoval ako kandidát na primátora s ambicióznejším plánom rozvoja cyklotrás. Preto sa osobne angažujem v téme výstavby nosnej siete cyklistických ciest, ktoré budú samostatne vedené mimo komunikácií. Hovoríme o takej sieti, ktorá spojí cyklistom základné body v centre mesta. Bude to veľká vec a veľmi sa na ňu teším.”

Aký rozsah zahŕňa táto nosná sieť?
“Hovoríme o štyroch liniách. Prvá by mala prepojiť časť od Kozej ulice cez celú Záhorácku, autobusovú stanicu až po priemyselný park. Druhá ju bude križovať v mieste centrálnej svetelnej križovatky a spájať bude body od 1. mája cez Sasinkovu, ďalej cez Mierové námestie až po Veľkomoravskú. Tretia línia prepojí Veľkomoravskú ulicu s Cestou mládeže a naspäť ku križovatke Cesta mládeže – Záhorácka. Štvrtá línia bude prepájať Veľkomoravskú ulicu cez Námestie SNP a Partizánsku ulicu. Samostatným stavebným dielom bude úprava centrálnej svetelnej križovatky, ktorá bude prepájať dve línie cyklotrás. Stavebný ruch sa začne v tomto roku. Bude sa posúvať celé jedno rameno križovatky a tiež upravovať deliace ostrovčeky, aby cyklisti a peší prešli križovatkou cez svoj koridor.”

Na prvé počutie ide o veľký skok v budovaní infraštruktúry. Z čoho by mala byť financovaná výstavba?
“S projektom výstavby prvého úseku hlavnej diagonály vedúcej od Kozej až po autobusovú stanicu sme boli úspešní a získali sme peniaze z eurofondov. Na druhý úsek tejto línie od Pezinskej ulice po priemyselný park budeme podávať rovnako projekt na eurofondy ešte teraz v decembri. Ostatné línie budú financované z mestského rozpočtu v súvislosti s rekonštrukciami týchto ulíc.”

V ktorom roku sa začne so stavbou?
“Keďže ide o rozsiahly zámer, musíme stavbu rozdeliť na niekoľko etáp. Na jar budúceho roka by sme chceli spustiť výstavbu úseku od Kozej po autobusovú stanicu. Súbežne by sa na jeseň mala spustiť výstavba cyklotrasy na Mierovom námestí a Veľkomoravskej. V roku 2020 by mala pokračovať stavba cyklotrasy na Sasinkovej ulici, ktorá prepojí svetelnú križovatku a ulicu 1. mája. V roku 2021 počítame s výstavbou cyklotrasy na Námestí SNP a Ľuda Zúbka, ktorá prepojí cyklotrasu vedúcu po Radlinského ulici s Mierovým námestím a Veľkomoravskou. V tomto roku by sa mala uviesť do výstavby aj cyklotrasa Pezinská – priemyselný park, ak budeme úspešní s projektom jej výstavby a získame peniaze z eurofondov. Ako posledné by mali ísť do výstavby v roku 2022 úseky cyklotrás na Partizánskej ulici a Ceste mládeže. Čiže po skončení tohto volebného obdobia by mala cyklodoprava v Malackách dostať veľký impulz.”

Počíta sa aj s doplnkovým mobiliárom pre cyklistov?
“V rámci každej stavby cyklotrasy sa po celej dĺžke budú rozmiestňovať cyklostojany a v niektorých prípadoch aj cyklopočítadlá s pumpami. V dôležitých bodoch, ako sú základné školy či stanica, počítame s osadením veľkých uzamykateľných cykloúschovní. Zároveň sme železniciam predstavili projekt revitalizácie zanedbanej zóny na Nádražnej ulici, kde by sme po modernizácii železničnej trate radi umiestnili parčík s veľkokapacitným monitorovaným cykloprístreškom.”

Celý zámer vyznieva ako veľmi náročný projekt. Počuli ste už o podobných plánoch v iných mestách?
“Malačania mi dali v nedávnych voľbách veľkú dôveru a myslím si, že to bolo aj kvôli výsledkom doterajšej práce. Podľa tej ma už poznáte, že sa nebojím veľkých výziev. Neskrývam, že ide na pomery Slovenska o ambiciózny plán. Rád by som o štyri roky končil svoj mandát s pocitom, že som zachoval rovnako stabilné a sebavedomé mesto, ktoré požíva rešpekt u partnerov a je v mnohých oblastiach dávané za vzor. Budem rád, ak budeme aj v oblasti budovania cyklistickej infraštruktúry vzorom pre iných. Určite budeme v popredí aj v tom, že celá naša základná sieť cyklotrás bude stavaná v miešanom červenom asfalte, čo nebýva v našich končinách bežné, ak nebudeme vôbec prvými.”

Celý projekt výstavby nosnej siete cyklistických ciest sa má spustiť v budúcom roku. Ako prvý bude vo výstavbe eurofondový úsek Družstevná – Záhorácka – Radlinského ulica.

 

ocibb mm, lpm.sk

zdieľať článok