7. ročník DPNB prichádza v hrdinskom štýle!

obrazok1

Sadni na bicykel a zachráň svet! S touto výzvou odštartovala v úvode marca kampaň Do práce na bicykli, ktorá je najväčším podujatím propagujúcim udržateľné formy dopravy na Slovensku. Už 7. ročníkom výzvy prevedie účastníkov postava “cyklohrdinu”, ktorý bude upozorňovať na dôležitosť správnej voľby pri výbere dopravného prostriedku do zamestnania či školy. Práve použitím bicykla namiesto automobilu budú môcť obyvatelia prispieť nielen k ekologickej záchrane svojho mesta, ale svojou trochou aj celého sveta.

Kampaň nadviaže na vlaňajší rekordný ročník, v ktorom sa do ulíc 99 slovenských miest vydalo takmer 12 700 registrovaných súťažiacich v 3 779 tímoch. Aj tento rok budú účastníci okrem májového súťaženia upozorňovať kompetentných na to, že záujem verejnosti o cyklodopravu je veľký a mala by jej byť venovaná adekvátna pozornosť. “Stále rastúci počet súťažiacich a zapojených zamestnávateľov ukazuje, že téma spoločensky zodpovednej a zdraviu prospešnej prepravy do zamestnania neustále naberá na popularite. Vďaka dlhodobému tlaku a spoločenskej požiadavke si to napokon zrejme uvedomil aj štát, ktorý v úvode tohto roka prerozdelil viac ako 13 mil. eur na budovanie bezpečnej cyklistickej infraštruktúry zo štátneho rozpočtu, a nespolieha sa tak len na podporu z fondov EÚ, ako tomu bolo doposiaľ,” uviedla Andrea Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica, ktorá je národnou koordinátorkou kampane.

V novom ročníku čakajú na súťažiacich opäť viaceré novinky. Cyklisti budú môcť využívať evidenčný systém kampane aj na nahlasovanie nedostatkov a problémov, s ktorými sa na svojej ceste do práce stretnú. Pribudne tiež možnosť evidencie kombinovanej jazdy, ktorá je zložená z viacerých druhov dopráv počas jednej cesty do práce, alebo atraktívne získavanie ocenení po dosiahnutí určitého počtu jázd, tzv. míľnikov. “V rámci noviniek sme súťažnú časť kampane rozšírili aj o skupinu chodcov a používateľov verejnej dopravy, pre ktorých sú takisto pripravené zaujímavé ceny,” hovorí Štulajterová a pokračuje: “Účasť verejnosti, ktorá sa neprepravuje do práce bicyklom, ale využíva iné spoločensky zodpovedné druhy dopravy, má aj iný rozmer – pomôže pri získavaní kvalitných dát o dopravných návykoch, ktoré budú môcť kompetentní využiť pri plánovaní a budovaní bezpečnej infraštruktúry aj pre chodcov a užívateľov verejnej dopravy.”

Registrácia samospráv do kampane je možná od začiatku marca na stránke www.dopracenabicykli.eu, najneskôr však do 18. apríla. Zamestnanci so svojimi tímami sa môžu do súťaže zaregistrovať hneď potom, ako sa do kampane prihlási samospráva, v ktorej majú trvalé bydlisko, alebo do ktorej dochádzajú do zamestnania. Takisto sa môžu do kampane registrovať aj tímy študentov a žiakov podľa pravidiel, ktoré sú uvedené v štatúte súťaže. Registrácia tímov bude následne možná až do 7. mája.

mm, OCIBB

zdieľať článok