Cyklistické organizácie z celého Slovenska vyzývajú vládu, aby sa zaviazala rozvíjať bicyklovanie

Cyklisti v mestách

Podpora cyklistickej dopravy a cykloturistiky v programovom vyhlásení vlády je predmetom výzvy, ktorú predsedovi vlády SR Róbertovi Ficovi a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Romanovi Brecelymu dnes poslalo 22 najvýznamnejších organizácií, pôsobiacich v oblasti cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku.

 

Signatári výzvy požadujú, aby sa nová vláda vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že bude rozvíjať cyklistickú  opravu a cykloturistiku v meste a na vidieku a to najmä budovaním potrebnej bezpečnej infraštruktúry, vytváraním potrebných legislatívnych podmienok, prepojením bicyklovania na verejnú hromadnú dopravu, údržbou a rozvojom značenia a zvyšovaním povedomia o výhodách a prínosoch cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Za dôležité považujú, aby vláda pre tieto účely v plnej miere využívala Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorú prijala v roku 2013 a ktorá dostatočne definuje ciele a potrebné kroky k ich naplneniu. Podpísané organizácie tiež požadujú, aby sa pri podpore bicyklovania využívali prostriedky štátneho rozpočtu SR a zdroje EÚ. „Zatiaľ čo slovenské samosprávy a neziskové organizácie už rozvíjajú bicyklovanie na Slovensku, vláda stále akoby váhala. Jej vzťah k cyklodoprave a cykloturistike sa v minulom funkčnom období zlepšil, čo oceňujeme. Prišiel však čas, aby sa vláda zaviazala podporovať bicyklovanie viac a intenzívnejšie ako doteraz a aby tento záväzok aj napĺňala. Sme pripravení jej v tom pomáhať,“ povedal Ján Roháč z Nadácie Ekopolis, ktorá výzvu inciovala. „Bicyklovanie sa stáva bežnou súčasťou dopravy a cestovného ruchu aj v okolitých krajinách, v Česku, Maďarsku a Poľsku, ktoré investujú do rozvoja regiónu významné finančné a administratívne zdroje a niet dôvodu, prečo by výhody bicyklovania nemali využívať aj obyvatelia a podnikatelia na Slovensku,“ uviedol Roháč. Cyklistická doprava môže podľa signatárov prispieť k riešeniu problémov, ktoré sú vyvolané prudkým rastom dopravných nárokov spoločnosti. Cykloturistika popritom predstavuje veľmi vhodný a efektívny spôsob využívania turistického potenciálu slovenskej krajiny. Bicyklovanie je dostupné pre každého a okrem ekonomického a spoločenského rozvoja zlepšuje aj zdravotný stav obyvateľstva.

Banská Bystrica, 4. apríl 2016, Tlačová správa,

Nadácia Ekopolis, Ján Roháč

Výzva na vládu SR

zdieľať článok