Slovo na záver od Petra Klučku, národného cyklokoordinátora

untitled-8

Deviaty ročník kampane Do práce na bicykli vojde do histórie s prívlastkom rekordný. Rekordný po všetkých stránkach – počtom zapojených samospráv, počtom uskutočnených jázd, počtom najazdených kilometrov, ale aj ušetrených CO2. Vyzdvihol by som však aj piate víťazstvo v rade za sebou v kategórii najúspešnejšia samospráva pre mesto Martin.

Pre mňa osobne však bude tento ročník spojený aj so spontánnym záujmom samospráv, spoločností a jednotlivcov podporiť svojou účasťou v kampani jej ústrednú myšlienku: „Zmenu mám na dosah ruky“. Každý z nich má totiž osobitný dôvod, aby „bol pri tom“.

Samosprávy majú motiváciu v podobe získania relevantných údajov o pohybe cyklistov na svojom území s možnosťou ich využitia pri podpore projektov bezpečnej cyklistickej infraštruktúry, s aktuálnym využitím európskych finančných zdrojov v rámci Plánu obnovy a odolnosti.

Spoločnosti majú snahu o vytváranie sociálnych podmienok a zázemia pre udržateľný spôsob dochádzania svojich zamestnancov do práce.

A napokon sú to jednotlivci so svojím záujmom zasúťažiť si, ale aj zviditeľniť ekologický, ekonomický a zdraviu prospešný pohyb na dvoch kolesách, s cieľom slobodne sa rozhodnúť pri dôležitej voľbe dňa – dať prednosť voľnému raňajšiemu a poobedňajšiemu pohybu na bicykli alebo pomalej jazde v dopravných zápchach s nutnosťou hľadania parkovacieho miesta?

Všetky tri spomenuté subjekty tak vytvárajú vzájomne prepojený tlak na kompetentných s cieľom vytvárať trvalé a systémové podmienky pre rozvoj bezpečnej cyklistickej dopravy na Slovensku.

Dovoľte mi preto sa všetkým „účastníkom kampane“ poďakovať za aktívnu podporu. Bez Vás to nemá zmysel.

Do celoročného a trvalého bicyklovania nielen počas budúcoročného jubilejného desiateho ročníka kampane „Do práce na bicykli 2023“!

Peter Klučka, národný cyklokoordinátor MDV SR

zdieľať článok