Bystričania budú diskutovať o budúcnosti cyklotrás

Bicycle_Lane_on_Eastern_Mennonite_University_Campus

V rámci verejnej prezentácie im bude predstavených sedem cyklotrás, ktoré povedú do všetkých častí mesta. V Cikkerovej sieni historickej Radnice budú mať obyvatelia príležitosť zapojiť sa aj do diskusie a prispieť svojimi podnetmi k ich budúcemu výzoru a trasovaniu.

Mesto Banská Bystrica sa už dlhodobo snaží realizovať kroky, ktoré vedú k udržateľnému rozvoju mesta a zlepšeniu kvality života jeho obyvateľov. Jedným z efektívnych nástrojov je zlepšenie dopravnej situácie na území mesta, ktorá je veľmi problematická a má negatívne dopady na životné prostredie a zdravie ľudí. Banská Bystrica sa v zlepšovaní súčasnej situácie rozhodla využiť skúsenosti viacerých miest v zahraničí a podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy. Práve tá môže prispieť ku skvalitneniu života obyvateľov a odľahčiť preplnené banskobystrické cesty.

„Rozvíjanie cyklodopravy a budovanie cyklotrás je našou prioritou. Kým sa nezačne pripravovať projektová dokumentácia jednotlivých cyklotrás, chceme vyzvať všetkých Banskobystričanov, aby prišli vyjadriť svoj názor. Ten je pre nás dôležitý a my sa, samozrejme, na ich spätnú väzbu tešíme,“ hovorí viceprimátor mesta Jakub Gajdošík.

Ako vysvetľuje Andrea Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy (OCI BB), ktorá sa dlhodobo angažuje pri presadzovaní bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku na presun po meste, Banská Bystrica je na úplnom chvoste medzi krajskými mestami čo sa týka cyklistickej infraštruktúry. Práve preto je potrebné, aby v najbližšom období mesto výrazné zaostávanie v tomto smere dohnalo. „Nemáme predstavu, že by všetci obyvatelia začali zo dňa na deň používať bicykel. V každom prípade si ale myslíme, že kvalitná infraštruktúra pre pohyb na bicykli po meste je tým najlepším motivačným faktorom, ktorý presvedčí mnohých obyvateľov, aby začali pri presunoch po meste využívať bicykel pravidelne,“ hovorí Štulajterová. Ako dodáva, k cyklotrasám nemala Banská Bystrica nikdy tak blízko a je veľmi potrebné, aby sa k ich trasovaniu a celkovému riešeniu vyjadrili aj samotní občania. Na verejnom prerokovaní plánovanej výstavby cyklotrás by preto podľa zástupkyne OCI BB nemal chýbať žiadny cyklista ani občania, ktorých zaujíma moderný rozvoj ich mesta.

 

mail.google.com

mm, as

zdieľať článok