Banská Bystrica má k realizácii cyklotrás blízko

380133_287844531264718_705068945_n

Banskobystričanov zaujíma, čo sa v ich meste deje a pripravuje. Svedčí o tom včerajšia verejná diskusia v Cikkerovej sieni radnice o plánovanej výstavbe šiestich cyklotrás. Samospráva chce na ich realizáciu čerpať finančné prostriedky z európskych fondov, ktoré v novom programovom období podporujú rozvoj cyklodopravy  Každý, kto nemohol prísť vyjadriť svoj názor, tak môže urobiť ešte do konca júla 2015.

Súčasný stav cyklotrás v meste pod Urpínom nie je veľmi lichotivý. Od nákupného centra ESC až po Štadión SNP vedie jediná, 150-metrová cyklotrasa. Pozitívnou správou je povolený vstup pre cyklistov na pešiu zónu, ktorý bol kedysi zakázaný. Hlavným cieľom mesta Banská Bystrica  je vybudovať v najbližších rokoch šesť základných cyklotrás – Senickú, Sásovskú, Radvanskú, Šalkovskú, Podlavickú a cyklotrasu Fončorda.

Pokladali sme za dôležité, skôr ako sa pustíme do výstavby a realizácie cyklociest, naše plány prekonzultovať s vami a získať vašu dôveru. Nikdy sme neboli tak blízko k spojeniu všetkých najdôležitejších mestských častí bezpečnými cyklotrasami. Aj vďaka aktivistom v našom meste máme vypracovaný koncepčný materiál, ktorý ukazuje, kde v Banskej Bystrici treba cyklotrasy vybudovať,“ povedal na verejnej diskusii 1. zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Po zapracovaní relevantných pripomienok od verejnosti bude nasledovať verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie. Reálne kontúry by mohla ako prvá nabrať cyklotrasa smerujúca od Huštáku do Podlavíc. Na ňu má už v týchto dňoch samospráva vydané platné územné rozhodnutie. V súčasnosti mesto pracuje na majetkovoprávnom vysporiadaní a finišuje s dokumentáciou na stavebné povolenie.

Trasovanie cyklotrás je koncipované tak, aby mali jednotlivé úseky minimálny výškový rozdiel. Je to preto, aby sa cyklotrasy využili čo najviac a nebránili nikomu v rámci fyzických možností a kondície. Veľa Banskobystričanov používa bicykel, čo vidíme aj na prevádzke cyklobusu. Nenamýšľame si, že odteraz bude každý jazdiť bicyklom. Už teraz však existuje silná skupina ľudí, ktorým novovytvorené cyklotrasy uľahčia presuny v súčasnej  nebezpečnej premávke,“  hovorí Marek Modranský, predseda Dopravnej komisie MsZ.  

 

Svoje pripomienky môžu Banskobystričania vyjadriť do konca júla 2015 niekoľkými spôsobmi:

  • prezentácia šiestich cyklotrás s  pripomienkovým formulárom je dostupná na webe mesta sk. Vyplnený formulár je potrebné zaslať na umr@banskabystrica.sk
  • vo foyer Radnice na Nám. SNP sú vystavené informačné tabule s vizualizáciami jednotlivých cyklotrás. Priamo na mieste je možné písomne podať pripomienku a vyplnený formulár odovzdať v Informačnom centre mesta.

 

Mgr. Zdenka Sekerešová

zdieľať článok