Národná súťaž o cenu ETM 2016

MŽP a SAŽP vyhlásilo národnú súťaž o cenu ETM 2016

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásili národnú súťaž o cenu Európskeho týždňa mobility 2016

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR symbolicky odovzdalo včera (16. júna 2016) na Sliači štafetu organizácie aktivít zameraných na udržateľnú mestskú mobilitu MŽP SR a SAŽP.

V rámci vyhlásenia výsledkov kampane Do práce na bicykli, ktorú organizujú MDVaRR SR a Občianska cykloiniciatíva za rozvoj nemotorovej dopravy v Banskej Bystrici,  tam zástupcovia MŽP SR a Slovenskej agentúry životného prostredia vyhlásili národnú súťaž o cenu Európskeho týždňa mobility (ETM) 2016.

ETM je kampaň za udržateľnú mestskú mobilitu, organizovaná s finančnou podporou  Európskej komisie od roku 2002. Cieľom kampane, ktorá prebieha každoročne v druhej polovici septembra (16. – 22. 9.), je povzbudiť samosprávy EÚ k zavedeniu a podpore opatrení udržateľnej mestskej mobility a umožniť občanom vyskúšať alternatívne spôsoby dopravy (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou) k užívaniu automobilových prostriedkov. Motto aktuálnej kampane ETM 2016 je Inteligentná a udržateľná mobilita – Investícia do Európy

Samosprávy majú teda opäť príležitosť sa zapojiť, spolu s participujúcimi organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi na území miest, do najväčšej a najrozšírenejšej kampane na svete zameranej  na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách, kde je podmienkou, aby štatutárny zástupca samosprávy podpísal Chartu 2016, v ktorej si môže vybrať z troch okruhov aktivít.

– zorganizovať počas ETM aktivity súvisiace s ústrednou témou: Inteligentná a udržateľná mobilita – investícia do Európy

– zrealizovať aspoň jedno trvalé opatrenia, ktoré prispeje k postupnému prechodu od prepravy osobným vozidlom na prostrediu šetrný dopravný prostriedok

– zapojiť sa do Dňa bez áut  (22. september) a vyčleniť jednu či viaceré zóny v meste výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu.

Samosprávy, ktoré splnia všetky tri kritériá sa stanú zlatými účastníkmi , čo ich oprávňuje uchádzať sa Európsku cenu ETM 2016.

Registrácia do kampane ETM 2016 je otvorená už od 3. júna 2016, o možnostiach a podmienkach registrácie sa samosprávy dozvedia viac na www.mobilityweek.eu, ako aj na národnej webovej stránke v slovenskom jazyku www.eurotm.sk

Pre vyššiu motiváciu zapojenia sa slovenských samospráv do kampane, tak ako po uplynulé ročníky, vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR  a národný koordinátor kampane Slovenská agentúra životného prostredia Národnú súťaž o cenu ETM 2016 v troch kategóriách:

–       aktívna samospráva

–       efektívne trvalé opatrenie

–       originálna aktivita

Prihlášku do národnej súťaže o cenu ETM 2016, ako aj všetky podmienky nájdu uchádzači na www.eurotm.sk, pričom budú slovenské samosprávy  aj priamo oslovené a vyzvané zapojiť sa do súťaže. Vyhodnotenie súťaže a ocenenie „naj“ samospráv v rámci národnej súťaže sa uskutoční  11. októbra 2016 v Martine počas konferencie Cyklistická doprava (konferencia o cyklistickej doprave, cykloturistike a udržateľnej mobilite).

 

Zdroj: SAŽP

zdieľať článok