Národná súťaž pre samosprávy

Tradičné podujatie v BB, ako súčasť kampane ETM

O ocenenie „naj“ samospráva ETM 2015 môže zabojovať 29 miest.

Do národnej kampane ETM 2015 sa aktívne zapojilo 29 miest, ktoré sa môžu zapojiť do národnej súťaže.

Do najväčšej a najrozšírenejšej kampane na svete – Európskeho týždňa mobility (ETM) 2015 sa zapojili od 16. do 22. septembra: Banská Bystrica, Bardejov, Bojnice, Bratislava, Dolný Kubín, Galanta, Hlohovec, Komárno, Krásno nad Kysucou, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Margecany, Martin, Moldava nad Bodvou, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Poprad, Prešov, Prievidza, Ružomberok, Senica, Sereď, Svit, Štúrovo, Trnava, Zvolen a Žilina. Tieto mestá spolu s participujúcimi organizáciami a inštitúciami zorganizovali pre svojich obyvateľov a návštevníkov v tomto období množstvo aktivít, ktorých cieľom bolo podporiť trvalo udržateľnú mobilitu v mestách a podnietiť občanov, aby využívali namiesto áut na prepravu mestskú hromadnú dopravu, bicykle alebo pešiu dopravu. ETM vyvrcholil včerajším Dňom bez áut, ktorého cieľom je podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

Aktivitu zapojených miest do národnej kampane ETM 2015 sa rozhodlo oceniť Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré pre ne vyhlásilo národnú súťaž v troch kategóriách: Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie a Originálna aktivita. Udelená bude aj špeciálna cena pre originálnu tematickú fotografiu. Do súťaže, ktorú organizuje národný koordinátor kampane ETM 2015 – SAŽP, budú zaradené všetky mestá, ktoré pošlú najneskôr do 30. septembra 2015 vyplnenú prihlášku a splnia všetky podmienky súťaže!

Vyhodnotenie súťaže a ocenenie „naj“ samospráv je naplánované na 6. októbra 2015 v Banskej Bystrici počas konferencie Cyklistická doprava – konferencia o cyklistickej doprave, cykloturistike a udržateľnej mobilite. 

Zdroj: SAŽP

zdieľať článok