Európsky týždeň mobility 2015 v znamení motta „Vyber. Zmeň. Kombinuj.“

banner1

Európskemu týždňu mobility (ETM) patrí na celom svete termín od  16. do 22. septembra. Každoročne sa tak deje z iniciatívy Európskej komisie (EK). Samosprávy majú príležitosť zapojiť sa spolu s participujúcimi organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi na území miest do najväčšej a najrozšírenejšej kampane na svete na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách. Na Slovensku koordinuje aj v tomto roku program na národnej úrovni rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia SR –  Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Cieľom kampane je povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou) ako alternatívu osobnej motorovej dopravy.  Motto aktuálnej  kampane 2015 je „Choose. Change. Combine“ / „Vyber. Zmeň. Kombinuj”.

Samosprávy, ktoré sa zapoja do  realizácie kampane  si môžu vybrať z troch okruhov aktivít:

  • aktivity súvisiace s multimodalitou a udržateľnou dopravou,
  • implementácia jedného alebo viacerých permanentných opatrení (napr. vybudovanie pruhu pre cyklistov, rozšírenie chodníkov,…),
  • zapojenie sa do Dňa bez áut (22. september) a vyčlenenie jednej či viacerých zón výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu.

SAŽP zároveň vyhlásila  pre  zapojené samosprávy súťaž v troch kategóriách: aktívna samospráva, efektívne trvalé opatrenie a  originálna aktivita.  Udelená bude aj špeciálna cena  pre originálnu tematickú fotografiu.  Vyhodnotenie súťaže a ocenenie „naj“ samospráv v rámci národnej súťaže je naplánované na 6. októbra 2015 v Banskej Bystrici počas konferencie Cyklistická doprava. Všetky potrebné informácie týkajúce sa  zapojenia do európskej kampane, národnej súťaže, ako aj o možnosti účasti  na národnej konferencii, nájdete na www.eurotm.sk .

Kontaktná osoba:
Ing. Alica Kučerová
e-mail: etm@sazp.sk
Tel.: + 421 48 4374 183
Mob.: + 421 907 907 205
www.sazp.sk

zdieľať článok