Výhercovia jedinečných cyklostojísk sú známi!

65465

Prvýkrát sme v kampani Do práce na bicykli žrebovali jedinečné mobilné cyklostojiská pre 8 bicyklov, ktoré v sebe nesú aj hlbšie posolstvo – aby sa obyvatelia miest zamysleli nad tým, že verejný priestor v mestách by mohol mať aj funkčnejšie a zmysluplnejšie využitie ako je len odstavná plocha pre auto.

Do súťaže o tri cyklostojiská sa napokon zapojilo 27 samospráv, ktoré splnili základnú podmienku zaradenia do žrebovania – zaregistrovalo sa v nich viac ako 100 súťažiacich. Zaujalo mesto Trebišov, ktorému uniklo miesto v osudí o jedného jediného súťažiaceho – do kampane sa zapojilo 99 jeho obyvateľov. Nielen cyklostojiská, ale aj ich kompletnú inštaláciu na miesto, ktoré si vyberú samosprávy, zafinancuje Slovenská sporiteľňa, hlavný partner kampane Do práce na bicykli.

Veríme, že vyžrebované samosprávy nové cyklostojiská využijú čo najefektívnejšie. “Bude na vybranom mieste o odkladanie bicyklov záujem? Máme tam vybudovať trvalé pevné cyklostojisko?”. Mobilné cyklostojiská môžu dať odpoveď na otázky, ktorých riešenie je “orieškom” pre nejednu samosprávu.

Víťazmi cyklostojísk v 8. ročníku kampane Do práce na bicykli sú:
SENEC
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Gratulujeme!

Video zo žrebovania:

zdieľať článok