V počte prihlásených tímov zvíťazili bankári

National_Bank_of_Slovakia_in_Bratislava,_view_from_Nový_most_viewpoint

Dlhú dobu to v súťaži o najviac prihlásených tímov a jednotlivcov z jednej organizácie vyzeralo na obhajobu minuloročného víťazstva Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Napínavé záverečné dni registrácie však rozhodli, že víťazom sa napokon stala Národná banka Slovenska, ktorá do súťaže postavila až 41 tímov a celkovo 111 súťažiacich, pričom len v bratislavskej centrále sa zaregistrovalo až 32 tímov a 87 zamestnancov. O tomto úctyhodnom úspechu, ktorý nastavil latku do ďalších ročníkov súťaže poriadne vysoko, sme sa porozprávali s guvernérom Národnej banky Slovenska Doc. Ing. Jozefom Makúchom, PhD.

Národná banka Slovenska sa v 3. ročníku celoslovenskej kampane „Do práce na bicykli 2016“ umiestnila na národnej úrovni na 1. mieste v kategórii „Spoločnosť s najviac zapojenými tímami“, keď dokázala postaviť 41 tímov so 111 účastníkmi, ktorí v priebehu mesiaca máj jazdia do práce na bicykli, verejnou osobnou dopravou, alebo chodia peši. Pán guvernér, ako ste motivovali vašich zamestnancov, aby sa v takomto úctyhodnom počte zapojili do kampane?
Takáto správa určite poteší. Chcel by som preto oceniť predovšetkým skvelú koordinovanú organizačnú prácu jednotlivých zamestnancov, a to nielen ústredia, ale aj expozitúr na celom Slovensku. Dokázali presvedčiť mnohých ďalších kolegov, aby sa zapojili do tejto ekologicky zameranej kampane. Oproti minulému roku, kedy sa do podujatia zapojilo 20 našich zamestnancov v piatich tímoch, tento rok už kampaň aktívne podporuje niekoľkonásobne viac kolegov. Zamestnanci sa tak dokázali prirodzene spojiť v jeden bankársky cyklistický pelotón. Musím povedať, že to bola spontánna aktivita kolegov, ktorí bicykel pravidelne používajú ako dopravný prostriedok na dochádzanie do práce a chceli podporiť dobrú vec. Rád podporím ich snahu aj v budúcnosti.

O NBS-ke je všeobecne známe, že nie je ľahostajná k ochrane životného prostredia ani k podpore pohybových aktivít svojich zamestnancov. Môže aj vysoká účasť zamestnancov NBS v kampani DPNB 2016 prispieť k týmto dlhodobo propagovaným aktivitám?

NBS prijala strategický dokument, ktorý sa týka environmentálnej politiky našej inštitúcie. Okrem ochrany životného prostredia v ňom deklarujeme, že vytvoríme podmienky aj pre alternatívnu dopravu do zamestnania. To sa nám postupne darí. Prispievame tak k ochrane životného prostredia a zdraviu našich zamestnancov, pričom sa snažíme zabezpečiť podmienky pre udržiavanie dobrého zdravotného stavu zamestnancov aj inými prostriedkami.
Keďže je nás v budove veľa, mnohí kolegovia sa nestretávajú každý deň, ale stretnú sa práve pri takýchto aktivitách a účasť na takýchto podujatiach vplýva na vytváranie dobrých kolegiálnych vzťahov a pohodu na pracovisku. Preto verím, že počet kolegov, ktorí sa zúčastňujú na podujatí bude na budúci rok ešte vyšší a tohtoročné ocenenie bude motiváciou aj pre ďalších našich pracovníkov.

Má NBS vytvorené priaznivé podmienky pre bezpečnú úschovu bicyklov svojich zamestnancov, ako aj nevyhnutné sociálne zázemie po príchode na pracovisko a prezlečenie sa do pracovného oblečenia?

Naša banka vytvorila už dávnejšie podmienky na to, aby mohli naši pracovníci dochádzať do práce práve na bicykli. K dispozícii majú stojany na zaparkovanie svojich dvojkolesových „tátošov“ a pokiaľ potrebujú, majú vytvorené podmienky a priestory aj na osprchovanie.

Aký je váš osobný vzťah k dvom kolesám pán guvernér? A ako vnímate situáciu v rozvoji cyklistickej dopravy v Bratislave?
Priznám sa, že sám aktívnym cyklistom nie som. Podporujem však budovanie cyklistických chodníkov, a to nielen v našom hlavnom meste, ale boli by potrebné na celom Slovensku. Zdá sa mi, že tak, ako čoraz viac ľudí denne behá, tak aj viac ľudí denne využíva na dopravu práve bicykel. Pokiaľ sa majú do práce či z práce dopraviť v zdraví a bezpečne, musia sa im vytvoriť vhodné podmienky, nielen provizórne vyznačené pruhy na ceste. Dostať sa napríklad z okraja Bratislavy do centra mesta je niekedy problematické.

Čo by ste odkázali, pán guvernér, vašim kolegom šliapajúcim do pedálov svojich dvojkolesových tátošov?
Som rád, že sa naši zamestnanci z centrálnej banky zapojili do podujatia v takom veľkom počte a dokázali vytvoriť najviac tímov. Bicyklovaním prispievajú k svojmu zdraviu a kondícii a je známe, že zdravý človek podáva aj v práci lepší výkon. Kolegom prajem ešte veľa šťastných kilometrov a aj takto im gratulujem.

dpnb, nbs

zdieľať článok