Slovo na záver od národného cyklokoordinátora

klucka

„Covid – NeCovid“, máj či september, „či prší a či sneží“, na ničom nezáleží! Prečo? Pretože 85 samospráv, 1012 zamestnávateľov a 8392 účastníkov nechalo napriek neštandardnej situácii a termínu svoje auto doma a vydalo sa do práce na bicykli, kolobežke, pešo alebo verejnou osobnou dopravou.

Podpora kampane Do práce na bicykli sa už pomaly stáva bežnou súčasťou aktivít miest a obcí, ktoré prirodzene spájajú podporu výstavby bezpečnej cyklistickej infraštruktúry so zvyšovaním povedomia obyvateľov a účastníkov cestnej premávky o výhodách a prínosoch využívania bicykla v každodennom živote. Priam symbolicky stihli niektoré samosprávy v priebehu kampane slávnostne otvoriť nové úseky cyklotrás, resp. využívať nové cyklostojany.

Kampaň Do práce na bicykli má zmysel. Nielen kvôli údajom, ktoré môže vďaka mobilným aplikáciám získať samospráva od účastníkov súťaže a ktoré môže potom efektívne využiť pri príprave a výstavbe cyklistickej infraštruktúry. Zmysel kampane vnímam predovšetkým v jednoznačnom posolstve, ktoré prinášajú jej účastníci svojim „richtárom“ a svojim nadriadeným. „Robte pre nás bezpečné cyklotrasy a vytvárajte pre nás v práci priaznivé sociálne podmienky pre bezpečné uloženie bicykla, možnosti osprchovania sa a uloženia svojich vecí!“

„Loptička“ je teraz na strane štátu, aby plnil svoj ohlásený zámer pokračovať v trvalej a systémovej finančnej podpore rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Zámerne zdôrazňujem trvalý a systémový prístup. Príprava investičného zámeru výstavby cyklistickej infraštruktúry je dlhodobý proces a nemôže sa riadiť akokoľvek objektívne motivovanými jednorazovými rozhodnutiami.

Nedá mi nespomenúť, že na tohtoročnú kampaň Do práce na bicykli časovo aj vecne nadväzovala kampaň Do školy na bicykli s ústredným motívom „Vytvorme našim deťom bezpečné podmienky pri príchode do škôl pešo, na kolobežke, na bicykli, prípadne skateboarde“ s podtextom „STOP mamataxíkom!“. Potešil ma záujem škôl s jasným a konkrétnym vnímaním verejného priestoru v školských zariadeniach, ktorý určený predovšetkým pre naše deti. Je to dobrá správa pre Slovensko.

Teším sa už teraz na budúci, 8. ročník kampane Do práce na bicykli.

Verím, že to opäť SPOLU zvládneme.

Neodkladajme preto bicykle priatelia!

Národný cyklokoordinátor Peter Klučka

zdieľať článok