Ročník inovácií a rekordov – sumár kampane DPNB 2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Štvrtý celoslovenský ročník kampane Do práce na bicykli bol opäť výnimočný. Aj tento raz totiž prekonala všetky predchádzajúce rekordy a posunula latku účasti znovu o niečo vyššie. 8531 registrovaných účastníkov je naozaj vysoké číslo, ktoré nebude tak jednoduché prekonať.

Ročník 2017 sa niesol v znamení mnohých zmien, ktoré mali za cieľ vylepšiť technické zázemie celej kampane. Hoci stránka z predchádzajúcich rokov bola oproti prvému ročníku a posielaniu excelovských tabuliek s jazdami doslova luxusom, už minulý ročník ťahala kvôli množstvu prihlásených účastníkov z posledného. Náš cieľ pred týmto ročníkom bol preto jasný – prerobiť celú evidenciu tak, aby zvládala aj omnoho vyšší nápor súťažiacich.

Zmena architektúry systému bola napokon najväčšou tohtoročnou inováciou, ktorá nás stála nemálo financií, energie a prebdených nocí. Výsledkom je však evidenčné rozhranie, ktoré dokáže spracovať potenciálne až 30-tisíc účastníkov, čo nám dáva do budúcich rokov obrovský manévrovací priestor a najmä odbúrava potrebu ďalších výrazných zásahov do systému.

Tento rok bol teda akýmsi technologickým reštartom celej kampane a ročník 2017 sa nakoniec stal jednoznačne najnáročnejším spomedzi všetkých, ktoré sme doposiaľ organizovali. Na druhej strane – aj najúspešnejším!

Najdôležitejšie zmeny, ktoré sa nám podarilo zrealizovať tento rok:

 • Účasť v kampani sme udržali aj tento rok bezplatnú, hoci skoordinovať a technicky zabezpečiť takmer 10-tisíc ľudí v 74 mestách a obciach Slovenska už bolo naozaj na hrane dobrovoľníckych, duševných aj fyzických schopností nášho malého 6-členného tímu.
 • Rozbehli sme novú stránku, ktorá by mala vydržať aj omnoho väčší nápor súťažiacich a obsahuje viacero vylepšení oproti jej predchodkyni.
 • Umožnili sme súťažiacim robiť menšie zásahy do tímov – meniť si heslo, e-mail, alebo pridávať či odoberať kolegov z tímu.
 • Zatraktívnili sme štatistiky, ktoré deň po dni evidujú jazdy súťažiacich nielen na individuálnej či tímovej úrovni, ale aj celoslovenskej.
 • Pribudla možnosť pridať si do svojho konta či už profilovú fotku, alebo svoje vlastné fotky z ciest bicyklom a zverejniť ich na hlavnej stránke v sekcii “FOTKY“.
 • Rozbehli sme rozhranie tzv. firemného koordinátora – zástupcu zamestnávateľa, ktorý má prístup ku všetkým štatistikám tímov a jednotlivcov zaregistrovaným pod jedným IČO-m.
 • Zmenili sme systém zaobstarania tričiek a vyšli v ústrety všetkým, ktorí si už minulý rok chceli vybrať tričko podľa veľkosti a typu. Bonusom bol naozaj originálny motív trička kreovaný už od novembra minulého roka.
 • IT-tím pripravil technický základ pre ďalšie rozširovanie foriem evidencie jázd – do konta súťažiaceho pribudla mapka a políčka s adresami, na ktoré sa v budúcnosti „nabalí“ detailnejšia evidencia jázd podľa konkrétnych trás presunov.

Plánované veci, ktoré sa nám nepodarili:

 • Ani tento rok sme vzhľadom na množstvo práce pri príprave novej stránky nemali kapacitu a financie pripraviť aplikáciu na evidenciu jázd, ani prepojiť existujúce appky s naším systémom.
 • Sľubované jazykové mutácie stránky (anglická a maďarská) ostali na pol ceste ich realizácie – museli totiž ustúpiť urgentnejším veciam, ktoré sa priamo dotýkali evidenčného systému a jeho funkčnosti. Stránka bola dobrovoľníkmi kompletne preložená už vo februári, nedokázali sme však jazykové mutácie technicky rozbehnúť včas.

Čo nás potešilo:

 • Samozrejme, počty súťažiacich a zapojených samospráv. :)
 • Každým rokom účastníci stále viac rozumejú tomu, že kampaň nie je o počtoch najazdených kilometrov, ale o pravidelnosti dochádzania do práce na dvoch kolesách. A o férovosti. Tento rok sme museli riešiť suverénne najmenej nezrovnalostí v evidencii jázd, ale najmä sťažností súťažiacich na evidenciu iných účastníkov.
 • Veľká trpezlivosť a pochopenie súťažiacich, ktorí si objednali tričká posledné dni pred koncom registrácie. Aj keď sme objednávky spracovávali dňom-nocou, celý máj bol pre naše malé OZ-ko z pohľadu odosielania zásielok veľmi náročný.
 • Veľký záujem firiem a organizácií, ktoré kampaň zobrali ako dobrú príležitosť na zrealizovanie teambuildingu a podporenie zdravého a ekologického dochádzania do práce u svojich zamestnancov.
 • Podpora Peťa Sagana, ktorý sa stal tvárou tohtoročnej kampane.
 • Každým rokom prepracovanejšia práca koordinátorov na úrovni samospráv, ktorí zastrešujú kampaň na lokálnej úrovni stále profesionálnejšie.

Hlavné plány do budúceho roka:

 • Mobilná evidenčná aplikácia
 • Evidencia jázd vo forme zaklikávania presných trás presunov v mapke
 • Spracovávať hodnotné dáta od súťažiacich o ich pohybe po meste a poskytovať ich samosprávam (pre lepšie pochopenie cyklistami preferovaných trás a efektívnejšie plánovanie cyklotrás)
 • (Konečne) spustiť jazykové mutácie stránky
 • Do systému zakomponovať rebríčky zamestnávateľov
 • Žiadať koncepčnú podporu cyklorozvoja na Slovensku priamo od štátu

Úspech alebo neúspech vyššie uvedených plánov závisí aj od finančných zdrojov, ktoré budeme mať k dispozícii. Dobrovoľníctvo je síce dobrá vec, ale vysoko odborné, najmä IT práce nedokážeme robiť len vlastným nasadením. Ak sa vám teda tohtoročná kampaň páčila a chceli by ste spolu s vaším tímom aspoň takto dodatočne prispieť na „dobrovoľné štartovné“, môžete tak spraviť na tomto mieste. Všetky financie vyzbierané súťažiacimi a inými podporovateľmi kampane budú použité na splnenie budúcoročných cieľov a posunutie súťaže Do práce na bicykli opäť o niečo ďalej.

Samozrejme, úplne najdôležitejší ste vy, ktorí sa do kampane registrujete, pretože veríme, že hlas zdola raz bude vypočutý. A čím silnejší a početnejší tento hlas bude, tým skôr budú kompetentní konať v prospech cyklistov a zlepšovať podmienky pre bezpečné a pohodlné využitie bicykla ako prostriedku na denné presuny po mestách.

Ďakujeme za to, že spolu s vami môžeme tvoriť komunitu, ktorej cieľom je vyššia kvalita života obyvateľov miest na Slovensku!

Ak by ste mali akékoľvek návrhy, ktoré by mohli kampaň obohatiť o nové prvky, napíšte nám e-mail na info@dopracenabicykli.eu a radi ich do budúceho roka zvážime.

Koordinačný tím kampane Do práce na bicykli
Andrea Štulajterová, Mirka Dubovská, Soňa Feiková, Ida Adolfová, Ján Miko a Michal Majer

zdieľať článok