Slovo na záver od Petra Klučku

35657275_1056265231196293_6548938752524288000_n

Piaty ročník celonárodnej kampane „Do práce na bicykli 2018“ je definitívne za nami. Poznáme mená víťazných samospráv, víťaznej spoločnosti, poznáme majiteľov skladacích bicyklov, elektrického bicykla, rekreačných pobytov na Šachtičkách, ako aj bezpečnostných cyklistických zámkov.

Vyhodnotili a ocenili sme aj najaktívnejších lokálnych cyklokoordinátorov, ktorí prispeli významnou mierou k úspechu svojich samospráv.
Trochu v úzadí však zostávajú ostatní lokálni koordinátori, ako aj stovky firemných koordinátorov, bez ktorých by sme nedosiahli účasť vyše 11-tisíc cyklistov a podporovateľov chôdze a využívania verejnej osobnej dopravy v májových slovenských uliciach.

Im všetkým patrí naše obrovské ĎAKUJEM!

Súdiac podľa ohlasu, ale predovšetkým podľa záujmu mnohých z Vás ešte pred zahájením kampane má toto celoslovenské podujatie už svoje pevné miesto v kalendári viacerých firiem a samospráv.

Súdiac podľa záujmu starostov a primátorov slovenských miest o možnosti čerpania nenávratných finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov na výstavbu bezpečných cyklotrás chcú „slovenskí richtári“ vidieť svojich spoluobčanov pohybovať sa v uliciach miest na dvoch kolesách a nielen za volantami svojich automobilov.

Súdiac podľa záujmu viacerých spoločností, z ktorých jedna sa nám pri slávnostnom vyhodnotení kampane pochválila konkrétnymi krokmi podporujúcimi zdravý životný štýl v dochádzaní do práce na bicykloch, badať obrovský posun v zmene prístupu firiem k podpore nemotorovej dopravy u svojich zamestnancov.

Vychádzajúc z uvedených odstavcov cítim priam povinnosť voči všetkým účastníkom tohtoročnej kampane zvolať nahlas tak, aby nás bolo počuť na všetkých kompetentných miestach:

KAMPAŇ SÍCE SKONČILA, ALE MY NIKAM NEODCHÁDZAME, NEZOSADÁME Z BICYKLA!
NAOPAK, BICYKLUJEME ĎALEJ!

Peter Klučka, národný cyklokoordinátor

zdieľať článok