Neodkladajme bicykle!

IMG_0860

Hodnotenie kampane Do práce na bicykli 2016 (DPNB 2016) z pohľadu jej vyhlasovateľa, národného cyklokoordinátora Petra Klučku.

Tak nám skončil mesiac máj – bicyklolásky čas. Mesiac, v ktorom takmer 5 700 svietivo zelených dresov zo 60 slovenských miest šliapalo cestou do práce do pedálov svojich bicyklov, nesúc na chrbtoch posolstvo tohtoročnej kampane: Jazdime spolu a Stačí mi len 1,5 metra. Posolstvo zamerané na vzájomné rešpektovanie sa všetkých účastníkov cestnej premávky. Nikto ich nenútil, rozhodli sa sami a svojím postojom priam symbolicky dokázali, že bicykel sa už stáva štandardným dopravným prostriedkom aj v slovenských mestách a obciach.

Základné údaje o odjazdených kilometroch sú už známe. Aj to, že sme dosiahli dvojnásobne vyššie počty v odjazdených kilometroch, uskutočnených jazd, zapojených súťažiacich, ako aj zapojených tímov z jednej spoločnosti. Dokonca aj to, koľko sme ušetrili škodlivého CO2.
Mesto Svit obhájilo vlaňajšie prvenstvo v počte odjazdených kilometrov v pomere k počtu obyvateľov.
Obec Čaňa zosadila z trónu mesto Štúrovo v počte zapojených účastníkov v pomere k počtu obyvateľov.
Bankoví úradníci z Národnej Banky Slovenska dokázali zostaviť najväčší počet súťažiacich tímov.

Gratulujem víťazom a ďakujem všetkým tým, ktorí sa do kampane zapojili. Dokonca aj mnohým z tých, ktorí sa nestihli včas zaregistrovať a napriek tomu si poctivo zapisovali svoje kilometre a ozvali sa mi v priebehu kampane. Za všetkých mi dovoľte spomenúť cyklistov z hotela Radisson Blu Carlton v Bratislave, cyklistov z Veľkého Šariša, nórskych študentov z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine a mnohých ďalších neznámych. Tí všetci pochopili, že kampaň DPNB 2016 nie je o naháňaní kilometrov, ale o radosti z vlasov vejúcich vo vetre pri šliapaní do pedálov bicykla.

Z tohto pohľadu tohtoročná kampaň splnila svoje poslanie. Jasne povedala všetkým kompetentným: “Sme tu a chceme sa voziť po bezpečných cyklistických komunikáciách”. To už nie je možné prehliadnuť! Už iba konať…

Záverom sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým tým, bez ktorých by som dnes nemal o čom písať. Primátorom a starostom zapojených miest a obcí. Lokálnym koordinátorom kampane, vedeniam jednotlivých zapojených spoločností. Ale predovšetkým Andrejke Štulajterovej, Marekovi Levákovi, Štefanovi Gembickému a Michalovi Majerovi z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica a mojej kolegyni Kristíne Marošovej.

Pokračujme preto všetci spoločne v príbehu „Do práce na bicykli“ aj v ďalších rokoch a ako povedal jeden nemenovaný primátor pri vyhodnocovaní kampane v meste Galanta: NEODKLADAJTE BICYKLE!

Peter Klučka, národný cyklokoordinátor

zdieľať článok