Mestá pre ľudí – Jan Gehl

gehl_mesta_pro_lidi_obalka

V tejto prelomovej knihe objasňuje Jan Gehl dôvody a metódy pre vytváranie „miest pre ľudí“. Vďaka poznatkom zo svojho celoživotného výskumu pomohol Gehl premeniť prostredie množstva miest na celom svete tak, aby ich ľudia mohli čo najlepšie využívať a cítiť sa v nich skutočne dobre.

“Spôsob, akým sa plánovali a rozvíjali mestá, zmenil v priebehu polstoročia dramaticky svoj charakter. Približne do roku 1960 sa mestá na celom svete primárne budovali na základe storočných skúseností. Život v mestskom priestore bol živou súčasťou tejto pokladnice skúseností a považovalo sa za samozrejmé, že sa mestá stavajú pre ľudí. Vo fáze búrlivého rastu miest sa začali ich rozvojom zaoberať profesionálny projektanti. Tradícia, ako základ rozvoja nahradili rôzne teórie a ideológie. Veľmi vplyvným sa stal modernizmus a jeho vízie mesta ako stroja rozdeleného do častí podľa funkcií. Postupne ale prišla na scénu nová skupina, dopravní projektanti zo svojimi myšlienkami a teóriami, ako zaistiť čo najlepšie podmienky – pre automobilovú dopravu. Ani urbanisti, ani dopravní projektanti však neumiestnili na rebríček svojich princípov dostatočne vysoko mestský život; po celé roky neexistovalo veľa znalostí o tom, ako fyzické štruktúry ovplyvňujú ľudské chovanie. Drastické dôsledky tohoto spôsobu plánovania, ktoré dopadli na mestský život a obyvateľov miest, ľudia uznali až pozdejšie.

Mnoho rokov sme zhromažďovali dostatok poznatkov o súvislosti fyzického prostredia s ľudským chovaním. Máme rozsiahle informácie o tom, čo sa môže a má urobiť. Súčasne začali byť mestá a ich obyvatelia veľmi aktívni a dožadujú sa urbanizmu, ktorý sa orientuje na človeka. Mnohé mestá po celom svete sa v posledných rokoch vážne snažia uskutočniť svoj sen o mestách, ktoré sú pre ľudí priaznivejšie. Mnohé inšpiratívne projekty a vizionárske mestské stratégie nabrali po dlhoročnom zanedbávaní nové smery.

V súčasnosti sa všeobecne uznáva, že v plánovaní miest a zastavaných oblastí musí mať kľúčovú úlohu život mesta a úcta k ľuďom v jeho priestore. Napriek tomu, že tento sektor bol mnoho rokov zle spravovaný, dnes už si uvedomujeme, akým dôležitým faktorom je starostlivosť o ľudí v mestskom prostredí, aby sme dosiahli živšie, bezpečnejšie, trvalo udržateľnejšie a zdravšie mestá. V 21. storočí je to cieľ zásadného významu. Dúfam, že táto kniha sa stane skromným príspevkom k tejto významnej novej orientácii…” predslov autora  knihy  Mestá pre ľudí.

Knihu je možné si zakúpiť napr. aj cez e – shop: http://eshop.nadacepartnerstvi.cz/ v sekcii publikácie.

Až si knihu prečítate, pošlite ju svojmu primátorovi/starostovi.

(OCIBB )

 

zdieľať článok