Dopravné toky v mestách odhalia tzv. heatmapy

heatmapa

Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCI BB) sa po rokoch organizovania kampane Do práce na bicykli rozhodla zrealizovať projekt spracovania desiatok tisícok jázd, ktoré účastníci tejto celoslovenskej výzvy zadali do jej evidenčného systému. Výsledkom je vznik publikácie s tzv. heatmapami, ktoré atraktívnou formou približujú vyťaženosť jednotlivých častí miest cyklistami, chodcami či používateľmi MHD. Tento na slovenské pomery jedinečný dokument tak ponúka samosprávam možnosť dozvedieť sa viac o dopravnom správaní sa svojich obyvateľov, čo môže významne napomôcť pri kvalitnom plánovaní a budovaní udržateľnej mobility na ich území.

K pilotnému spracovaniu dát došlo vďaka pomoci Nadácie ESET, ktorá financovala technické riešenie spracovania údajov aj grafickú prípravu publikácie. V úvode boli preto spracované dáta len z dvoch samospráv – z Bratislavy a Banskej Bystrice. Získané know-how však otvorilo cestu k spracovaniu rovnakých dokumentov a heatmáp pre akékoľvek mesto, ktoré sa kampane Do práce na bicykli v roku 2019 zúčastnilo, alebo sa plánuje zapojiť v nasledujúcich ročníkoch. Dáta pochádzajú z troch zdrojov zadávania jázd – z aplikácie, nahratia GPX-súboru z iného trasu evidujúceho zariadenia a zadania presnej trasy presunu bod po bode v mape. Zber údajov prebiehal počas celej súťažnej časti kampane, tzn. od 1. do 31. mája. Keďže kampaň Do práce na bicykli prebieha každý rok počas rovnakého obdobia, samosprávy získajú možnosť raz ročne porovnávať dopady vykonaných dopravných opatrení na cyklistickú, pešiu alebo verejnú dopravu na území mesta.

„Máloktoré mesto na Slovensku si robí alebo necháva externe spracovať analýzu dopravného správania sa obyvateľov, aj z toho dôvodu, že je to pomerne nákladné. Kampaň Do práce na bicykli tak prináša pre samosprávy, okrem samotného súťaženia, aj možnosť získať kvalitné dáta o dopravných zvyklostiach svojich obyvateľov za minimálne náklady,“ vysvetľuje Andrea Štulajterová z OCI BB. Ako dopĺňa, unikátne je to, že systém DPNB vyžaduje od účastníkov aj zadanie spôsobu jazdy, a preto je možné získať dáta nielen o jazdách na bicykli, ale aj o pohybe chodcov či používateľov MHD. „V duchu výzvy „Ukáž mestu svoju cestu!“ tak môže samospráva motivovať svojich obyvateľov nielen k využívaniu udržateľných foriem dopravy, ale aj k tomu, aby sa samotní obyvatelia svojím aktívnym prístupom k zadávaniu jázd priamo podieľali na plánovaní a tvorbe kvalitnej infraštruktúry na území mesta,“ uzatvára Štulajterová.

Brožúrka pre Bratislavu je verejne dostupná TU, pre Banskú Bystricu TU.

PDF-verziu pre Bratislavu nájdete TU, pre Banskú Bystricu TU.

Hlavné cyklistické „heatmapy“ vo vyššom rozlíšení si môžete stiahnuť TU (Bratislava – 102 MB), alebo TU (Banská Bystrica – 17 MB).

zdieľať článok