Do kampane je zaregistrovaných už 60 samospráv!

x

Dva týždne pred ukončením registrácie samospráv je do kampane Do práce na bicykli prihlásených už 60 miest a obcí Slovenska. Do tradičnej súťaže podporujúcej rozvoj cyklodopravy na Slovensku sa tak môžu prihlásiť už viac než 2 milióny obyvateľov, pričom registrácia samospráv je možná až do 18. apríla.

Kampaň sa aj vo svojom 5. celoslovenskom ročníku teší veľkej obľube nielen cyklistov, ale aj ľudí dochádzajúcich do práce pešo alebo MHD. Evidenčný systém súťaže totiž nepočíta iba prejdené kilometre, ale aj množstvo ušetreného CO2 v porovnaní s cestou autom. Tým je kampaň zaujímavá aj pre účastníkov, ktorí nejazdia na bicykli, ale chcú prispieť svojím hlasom k hlavnej myšlienke podpory ekologickej dopravy, alebo si odsledovať svoju uhlíkovú stopu. “Po oddychových sviatočných dňoch začínajú noví súťažiaci pribúdať naozaj rýchlym tempom. Prvé dva dni po Veľkej noci pribudlo takmer 300 účastníkov a registrácia nabrala naozaj rýchly spád,” komentuje priebeh kampane koordinátorka Andrea Štulajterová. V číslach ide o viac než 1000 súťažiacich, vyše 300 tímov a necelých 200 zamestnávateľov. Do konca registrácie pritom ostáva stále mesiac času, prihlasovanie tímov je možné až do 5. mája.

Záujem zo strany firiem stúpa

Tohtoročná kampaň organizátorov potešila zvyšujúcim sa záujmom zo strany firiem, ktoré majú už druhý rok možnosť zriadiť si konto tzv. firemného koordinátora. Ide o zástupcu firmy, ktorý má prístup ku všetkým štatistikám tímov aj účastníkov z konkrétnej spoločnosti. “Záujem zamestnávateľov využiť túto kampaň na svoju internú súťaž či teambuilding nás naozaj veľmi teší. Okrem malých firemných bicyklových súbojov s konkrétnymi víťazmi sa totiž mnohé firmy začínajú intenzívnejšie zaoberať podmienkami, aké ich zamestnanci dochádzajúci do práce na dvoch kolesách majú,” hovorí Štulajterová. Ako dodáva, za dlhé roky organizovania kampane je práve na zamestnávateľoch dobre vidieť, ako dokážu súťaž využiť na prezentáciu svojej spoločenskej zodpovednosti a posunúť podmienky pre cyklistov vo firme na vyššiu úroveň.

Plánovanie dopravy prostredníctvom dát

Aktuálny ročník Do práce na bicykli však získal aj nový rozmer, vďaka ktorému má kampaň nielen motivačný či súťažný charakter, ale poslúži aj na získanie dôležitých informácií o trasách presunov obyvateľov za prácou. Po niekoľkých rokoch príprav bol totiž evidenčný systém jázd rozšírený o možnosť presnej evidencie konkrétnych trás, vďaka čomu získajú organizátori prehľad o najvyužívanejších cestách a chodníkoch v rámci mesta. “V tohtoročnej kampani sa každý súťažiaci stáva v istom zmysle aj tvorcom dopravnej mapy svojho mesta. Či už to bude cyklista, chodec alebo používateľ MHD, každý z nich svojou evidenciou trasy dochádzania do práce prispeje k tomu, že bude možné vytvoriť presné štatistiky najvyužívanejších komunikácií v meste,” vysvetľuje Štulajterová. Ako dopĺňa, pôjde o jedinečný spôsob mapovania dopravných podmienok v meste, ktoré nemá v histórii na Slovensku obdobu. “Veríme preto, že aj kvôli tomuto cieľu bude súťažiacich čo najviac, aby pomohli svojmu mestu získať kvalitné dáta, na základe ktorých bude možné plánovať dopravu v ich mestách čo najefektívnejšie,” uzatvára.

 

OCIBB, mm

zdieľať článok