Dáta z kampane pomôžu aj pri žiadostiach o európske fondy

O-D-VZTAHY-02

Tento rok priniesla kampaň Do práce na bicykli rekordné množstvo dát. Viac než štvrť milióna zaznamenaných jázd na bicykloch a ďalšie desaťtisíce ciest pešo a verejnou dopravou tak dokážu mestám napovedať, aké trasy ich obyvatelia využívajú pri dennom dochádzaní do práce. A čo je dôležitejšie – tieto údaje môžu rozumné samosprávy využiť pri komplexnom plánovaní dopravy, vrátane cyklistickej infraštruktúry!

Križovatka intenzívne využívaná cyklistami, ktorí sa v nej zbiehajú z niekoľkých smerov? Ulica, po ktorej prejde množstvo cyklistov aj bez toho, aby na nej bola vybudovaná cyklotrasa? Oblasti mesta, odkiaľ vyráža do práce vyšší počet cyklistov v určitom čase? Toto všetko a ďaleko viac je možné vyčítať z dát, ktoré vytvorili súťažiaci evidovaním svojich ciest počas júna. Hoci nejde o absolútne čísla, zachytené údaje popisujú zvyklosti veľkej vzorky obyvateľov mesta používajúcich bicykel (chôdzu, verejnú dopravu) na denné dochádzanie za prácou. Zozbierané dáta je možné spracovať do rôznych výstupov, ktoré je možné kombinovať s dátami z iných zdrojov – napríklad zo sčítačov alebo rôznych smart zariadení, ktoré už majú mnohé mestá na svojom území nainštalované.

Nakoľko spracovanie dát do konkrétnych výstupov nie je úplne lacnou záležitosťou a vyžaduje si odborníkov na túto problematiku, rozhodli sme sa, že všetky údaje ponúkneme samosprávam za symbolickú sumu v ich „najsurovejšej“ podobe a nebudeme robiť prostredníka pri ich spracovaní. V prípade, že samospráva (prípadne samosprávny kraj) má zamestnanca, ktorý vie s podobným typom dát pracovať, dokáže si materiál spracovať aj bez externej pomoci za minimálne náklady. Ak takúto osobu na úrade nemajú, vieme odporučiť niektoré zo spolupracujúcich firiem, s ktorými máme osobné skúsenosti. Príklady profesionálneho spracovania dát od spoločností OKTO Digital alebo IoMobility Solutions prinášame v galérii.

To, že naše rozhodnutie bolo správne, dokazuje aj krok Trnavského samosprávneho kraja, ktorý dáta z tohto ročníka DPNB zakúpil pre všetkých svojich 13 zúčastnených samospráv a plánuje ich spracovať vo vlastnej réžii! Jednou z možností využitia dát z DPNB je napríklad aj doloženie prílohy pri žiadosti o dotáciu z Plánu obnovy a odolnosti, ktoré majú uzávierku prvého kola 15. augusta 2022 (ďalšia výzva je plánovaná na začiatok budúceho roka). Dáta z kampane tak priamo pomôžu TTSK pri vyššom hodnotení podaných projektov, ktorými dokážu dokladovať požadovanú „Analýzu dopytu“ v bode 4.1 vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov. Každý aktívne jazdiaci súťažiaci tak prispel k tomu, že v jeho meste možno vznikne nová cyklotrasa!

Nie je to však len o vstupných indikátoroch do žiadostí k Plánu obnovy či európskym fondom. Výhod dát získaných z kampane Do práce na bicykli je viac:
– získanie prehľadu o dopravných preferenciách obyvateľov v akomkoľvek meste, bez ohľadu na jeho veľkosť a (ne)dostupnosť iných zdrojov dát,

– zber dát prebieha počas celého mesiaca, na celom území mesta a v jeho okolí, nie krátkodobo a lokálne ako v prípade štandardných dopravných prieskumov, sčítačov ap

– dáta je možné medziročne porovnávať,

– získanie informácií o trasách rôznymi spôsobmi zohľadňujúcimi rôzne technické možnosti, schopnosti a preferencie obyvateľov – možnosť vyklikania trasy v konte súťažiaceho, použitie GPX súboru z inej aplikácie alebo použitie aplikácie DPNB,

– možnosť prehľadu preferovaných trás aj pri chodcoch alebo používateľoch verejnej dopravy,

– preferované križovatky a miesta ich využívania v konkrétnom čase

– možnosť priamej práce s dátami a získanie napr. začiatočných a cieľových bodov jázd, časov presunov, priemernej dĺžky trás…,

Špeciálna výzva pre kompetentných zo samospráv – ak chcete dáta z kampane Do práce na bicykli využiť pri podávaní projektov z Plánu obnovy, kontaktujte nás čo najskôr a dodáme Vám kompletné údaje o evidovaných jazdách vo vašom meste, v prípade potreby aj priamy kontakt na spoločnosti, ktoré vám s ich spracovaním pomôžu. Kontaktujte nás na info@dopracenabicykli.eu alebo na t.č. 0904 101 822.

To, ako samosprávy dokážu využiť potenciál systému DPNB a motivovať obyvateľov k zozbieraniu dát, je vo veľkej miere na každej samospráve. V systéme je navyše vytvorený aj priestor na zozbieranie podnetov a nahlasovanie nedostatkov od obyvateľov – či už je to vysoký obrubník, nebezpečná križovatka alebo nedostatočné dopravné značenie. Hlásenia o týchto nedostatkoch nájdu samosprávy vo svojich sumároch výsledkov za mesto alebo obec.

 

 

zdieľať článok