Bodka za kampaňou DPNB 2017

DPNB BA 20_06_

Milí cyklisti,

štvrtý ročník kampane „Do práce na bicykli 2017“ (DPNB) pred pár dňami úspešne skončil. V niektorých mestách prebieha v tomto období ešte slávnostné vyhodnocovanie výsledkov, ale už teraz myslíme na ten ďalší, jubilejný 5. ročník na celonárodnej úrovni. Ako ho spraviť ešte atraktívnejší pre všetkých zúčastnených – samosprávy, zamestnávateľov, dopravcov, spolupracujúce firmy, ale predovšetkým pre vás, pre ktorých je bicykel štandardným  každodenným dopravným  prostriedkom.

Mnohé vylepšenia nás napadli už v priebehu tohtoročnej  kampane. Mnohé nápady  veríme, že ešte len prídu.

Inšpiráciou ste totiž predovšetkým vy všetci – účastníci kampane, ktorí chcete jazdiť do práce na bicykli bezpečne a s vedomím, že vašim zamestnávateľom na vás záleží.

Dva najdôležitejšie poznatky z práve končiaceho 4. ročníka kampane DPNB sú totiž „dobrou správou“ pre celé cyklistické Slovensko.

Poznatok prvý je, že mnohé firmy začali vytvárať alebo zlepšovať podmienky pre svojich zamestnancov – cyklistov. Pre vedenie viacerých firiem už nie sú tí „šialenci“ na dvoch kolesách príťažou, ale naopak, zamestnancami, na ktorých môže byť šéf firmy pyšný a ktorí mu pomáhajú spoluvytvárať „firemnú kultúru“, ako sa dnes múdro vraví.

Vďaka vám všetkým, ktorí ste k tejto zmene postoja vedenia vašich spoločností prispeli!

Poznatok druhý je, že účastníci kampane prispeli  svojim osobným príkladom k motivácii najmladšej generácie, ktorá chce čo najskôr jazdiť po bezpečných cyklotrasách tak, aby boli rešpektovaní ostatnými účastníkmi cestnej premávky. Obrázok detí zo slávnostného vyhodnotenia DPNB 2017 v priestoroch Bratislavskej radnice zo dňa 20. júna 2017 hovorí za všetky slová.

Nepremrhajme preto túto úprimnú detskú dôveru!

A poznatok posledný, náš osobný. Oplatí sa byť vo svojom úsilí vytrvalý.

Kampaň-nekampaň, jazdime preto spolu aj naďalej s vetrom vo vlasoch!

V Bratislave 22.6.2017

Peter Klučka, národný cyklokoordinátor

MDV SR

 

zdieľať článok