15/81/13

2020-12-18_Martin_DPNB_01

Aj počas pandémie sa dajú robiť skvelé veci, ktoré zlepšujú podmienky pre cyklistov v mestách. Dôkazom sú kvalitné cyklostojany a verejné cyklopumpy, ktoré si „vybojovali“ svojou aktívnou účasťou v kampani Do práce na bicykli obyvatelia ďalších 5 miest na Slovensku. Trvalá stopa po kampani tak zostáva už v 15 mestách, ktoré si celkovo podelili 81 kvalitných cyklostojanov a 13 verejných púmp.

Táto nie malá investícia do cyklistickej infraštruktúry by, pochopiteľne, nebola možná bez silného partnera. Vďaka nemu už tretí rok cyklostojany a pumpy nielen dodávame, ale súčasťou výhry je aj ich kvalitné a bezpečné osadenie na miesta, ktoré si samosprávy samé vyberú. Týmto partnerom je Slovenská sporiteľňa, ktorá sa so svojimi zamestnancami zapája do kampane už od jej prvého ročníka. Postupne sa však naša spolupráca vyvinula aj do priamej podpory kampane, a tak sme aj vďaka tejto banke dokázali posunúť kampaň na vyššiu úroveň ako je len samotné súťaženie.

Napriek tomu, že infraštruktúry pre cyklistov je v mestách na Slovensku naozaj málo, presvedčili sme sa, že nájsť vhodné miesto na osadenie cyklostanovišťa nie je vôbec jednoduché. Víťazné samosprávy a najmä lokálni koordinátori, ktorí túto úlohu dostanú, zápasia s touto výzvou každý rok. Pri tejto príležitosti vyvstávajú otázky: Sú mestá už naozaj beznádejne „plné“ alebo je problémom skôr nevhodne prerozdelený verejný priestor? Existuje v mestách úprimná vôľa hľadať priestor nielen pre autá, ale aj pre cyklistov?

Niektoré z cyklostanovíšť sa napokon inštalovali až po dlhých úvahách a hľadaní vhodného miesta, ktoré bude slúžiť svojmu účelu, zapadne do existujúceho prostredia a poslúži čo najväčšiemu počtu obyvateľov. O to viac nás poteší, keď sa to celé napokon takmer dokonale podarí, napríklad ako tento rok. Veď posúďte sami:

POPRAD
Cyklostostanovište bolo umiestnené priamo pred zimný štadión, kde poslúži (nielen) športovým fanúškom.

2020-12-18_Poprad_DPNB_03

BRATISLAVA
Mestská časť Ružinov našla pre cyklostanovište naozaj skvelé miesto – na Vietnamskej ulici v Trnávke, pri detskom ihrisku, v parku… dokonalá pozvánka navštíviť tieto miesta na bicykli!

150900044_1896062160549925_8123714595149915311_o

MARTIN
V Martine umiestnili stanovište do centra mesta – vedľa cylochodníka na Ul. Sokolíka, ktorý spája centrum mesta s mestskou časťou Ľadoveň a južnou časťou mesta.

2020-12-18_Martin_DPNB_01

LEVICE
Skvelé miesto pre cyklostanovište našli aj v Parku Pohybu v Leviciach!

128874820_3630479986973052_8551563690180808039_n
foto: Park Pohybu Levice

PIEŠŤANY
Lepšie miesto pre cyklostanovište ako železničnú stanicu v Piešťanoch by sme si priať nemohli. :)

2020-10-22_Piestany DPNB_05

Pocit zadosťučinenia máme aj z ďalšej spoločnej aktivity so Slovenskou sporiteľňou, ktorou je vyvinutie a vyladenie aplikácií na presnú evidenciu o trasách a najazdených kilometroch počas kampane. Absentujúci zber dát je totiž ďalším problémom, ktorý na Slovensku zatiaľ prehliadame. Vďaka aplikáciám, ktoré dokážu presne zaznamenať pohyb súťažiacich počas celého mesiaca, tak môžu mestá získať kvalitný podklad na plánovanie dopravy v meste.

Na záver sa chceme veľmi pekne poďakovať všetkým našim odhodlaným partnerom, ktorí nám dávajú šancu poukazovať na potrebu budovania spravodlivého priestoru pre všetkých užívateľov verejného priestoru – v našom prípade pre cyklistov, ktorí zatiaľ v mestách ťahajú za kratší koniec.

Vďaka však patrí aj samosprávam, lokálnym koordinátorom a samotným súťažiacim, ktorí spoločným úsilím a aktívnym prístupom zlepšujú podmienky pre život v ich mestách. V spolupráci so SLSP navyše pre tento ročník pripravujeme veľké prekvapenie. Zatiaľ prezradíme len to, že bude na Slovensku unikátne. A veríme, že aj dostatočne motivačné. ;)

 

ocibb

zdieľať článok