ECO MOBILITY TOUR začína v Banskej Bystrici

130215_PRESS_A1_ECO-Tour_Tomas-Puskailer_Europa-SC

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) odštartuje spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Thomas Puskailer Productions a Europa SC, a.s. ECO MOBILITY TOUR.

Návštevníkom  Europy  SC v Banskej Bystrici ponúknu tento výchovný interaktívny program už 28. februára o 14. 00 hod.

Prostredníctvom tohto podujatia chcú Thomas Puskailer a Martin Madej deťom ukázať, akým spôsobom obmedziť znečisťovanie ovzdušia v meste a podporovať udržateľné formy dopravy, ako je chôdza, cyklistika a mestská hromadná doprava.  Europa SC, a.s. Banská Bystrica realizuje program už druhý rok v rámci Ekoprojektu.

V tomto roku plánuje SAŽP zorganizovať 30 výchovných ekokoncertov po celom Slovensku.  V minulom roku už absolvovali Thomas Puskailer a Martin Madej  ECO MOBILITY TOUR dva úspešné koncerty na základnej škole na  Moskovskej ulici v Banskej Bystrici a na základnej škole na ulici P. Jilemnického vo Zvolene. S programom vystúpili počas Európskeho týždňa mobility.

Cieľom ECO MOBILITY TOUR je nenásilnou  zábavnou formou zvýšiť environmentálne povedomie žiakov a priblížiť tak problematiku mobility v mestách.  Ide najmä o podporu udržateľných dopravných opatrení a riešení, prerozdelenie či prebudovanie ulíc a  verejných priestranstiev v prospech ľudí.  Súčasťou ekokoncertu je bohatý interaktívny program s krátkymi ekoodkazmi známych osobností šou biznisu, ako je napríklad Adela Banášová, Sajfa a Nela Pocisková. Program je doplnený pesničkami, súťažami a hovoreným slovom.

Bližšie informácie o ECO MOBILITY TOUR, resp. predchádzajúcich koncertoch sú k dispozícii: http://europasc.sk, www.ecotour.skhttps://www.facebook.com/ecotoursk

Zdroj: sapz.sk

zdieľať článok